Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen

Op 28 juli 2015 is de oprichtingsakte getekend voor de Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen. Ook wel Stichting GroeVie genoemd.
Deze stichting heeft het doel om de leefbaarheid voor alle inwoners (0-100 jaar) in Vierlingsbeek en Groeningen in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Dit in nauwe samenwerking met de beide dorpsraden.


Waarom een stichting leefbaarheid?
Vanaf september 2011 draait de Bibliotheek in Vierlingsbeek op eigen krachten. Door middel van het organiseren van diverse leefbaarheids-activiteiten zijn er financiële middelen verzameld om de bibliotheek draaiende te houden.
In 2014 won Vierlingsbeek en Groeningen de Brabantse Dorpenderby met het project Symphonica in Sporto. Het motto hierbij was samenwerking en verbinding tussen cultuur en sportverenigingen.
Beide initiatieven hebben ons geleerd dat er door betrokkenheid, samenwerking en verbinding meer krachten en initiatieven tot stand komen ter bevordering van de leefbaarheid.
Middels de stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen willen we deze initiatieven bundelen en ondersteunen.


Wat gaat deze stichting doen?
De stichting initieert, organiseert en/of ondersteunt (financieel) activiteiten die direct de
leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen bevorderen.


Werkgroepen
De stichting heeft een aantal werkgroepen die expertise en ondersteuning leveren op het gebied van: vergunningen/veiligheid, communicatie en PR, fondsen en subsidiewerving, onderhoud en faciliteiten, vrijwilligerspool.


Aandachtsgebieden:
De stichting ondersteunt en/of organiseert activiteiten op o.a. het gebied van: Kunst/Cultuur, Natuur, Bewegen, Zorg


Wie kan bij deze stichting aansluiten?
Alle initiatieven, werkgroepen die betrekking hebben tot het bevorderen van de leefbaarheid kunnen aansluiten bij de stichting en kunnen gebruik maken van de expertise van de werkgroepen en een beroep doen op financiële, facilitaire, organisatorische ondersteuning.
Ook zelfstandige stichtingen/verenigingen kunnen een samenwerkingsrelatie aangaan met de stichting Leefbaarheid.


Het bestuur en werkgroepen
De stichting heeft een dagelijks bestuur en diverse werkgroepen (in oprichting)
voorzitter: Lisette Verploegen, secretaris: Maike Ebben, penningmeester: Bram Verstegen. Werkgroepleden: Juul de Bont, Christel Nabuurs, Ellen Smits, Marieke Willems-Pijls, Anke Klaassen, Jeroen Wijmans, Anke Joren Albers.

 

Contact

E-mail:              StgGroeVie@gmail.com

Penningmeester: Vierlingh 9

                          5821 CV Vierlingsbeek

KvK-nummer:  63828758

Rekeningnr:     NL86 RABO 0305325310

ANBI:                Wij hebben sinds 27-07-2015 een ANBI status

 

SymphonieKar

De stichting beheert o.a. de evenementenwagen die als bekroning op het Symphonica in Sporto project gebouwd is. Als u gebruik wilt maken van de SymphonieKar dan kunt u de gebruikersovereenkosmt SymphonieKar invullen en mailen naar StgGroeVie@gmail.com. De gebruikersovereenkomst en het regelement voor de SymphonieKar kunt u onder aan deze pagina vinden onder het kopje Downloads & links.