Stichting Laurentius Vierlingsbeek

 

Samen willen we ons kerkgebouw open houden

 

Het Bisdom heeft onze Laurentiuskerk per 1 januari 2016 gesloten.

 

Een groep bewoners heeft het plan opgevat om te proberen de sluiting niet definitief te laten zijn en leeghalen van het kerkgebouw te voorkomen, omdat:

 • deze centrale plek in ons dorp, met kerkgebouw en toren, van bijzonder hoog cultuur-historische waarde is, *zie voor meer achtergrond en krantenartikelen de downloads hieronder,
 • de inventaris, beelden en diverse relikwieën, mede geschonken door dorpsbewoners, in en bij het gebouw behoren,
 • het kerkgebouw samen met de toren beeldbepalend is voor ons dorp,
 • door sluiting het kerkgebouw voor ons niet meer bruikbaar is, in verval zal geraken waardoor ons centrum verloedert.

 

Daarom willen we ons kerkgebouw met inhoud, open en beschikbaar houden !!!!

 

Hiervoor is in december 2015 de Stichting Laurentius Vierlingsbeek opgericht.

Deze stichting, heeft als doel;

 • Behoud en eigen beheer en zeggenschap van/over de Laurentiuskerk en haar inhoud tbv de dorps-gemeenschap Vierlingsbeek-Groeningen.
 • Ondersteunen/ontwikkelen van passende en respectvolle activiteiten in de Laurentiuskerk.

Je kunt zeggen, wat heb ik daar als dorpeling mee te maken. Wellicht meer dan je denkt !

Wij willen een andere en bredere invulling van het kerkgebouw ten behoeve van alle inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen. Hierbij zij opgemerkt dat dit initiatief, dit plan, geheel los staat van het onlangs gehouden onderzoek in het kader van bestemming gemeenschapsruimten Vierlingsbeek.

 

Om de volgende redenen willen wij het gebouw voor onze toekomst behouden.

 

Te denken valt aan:

 • ontmoeting en bezinning,
 • bijeenkomsten zoals afscheid nemen van dierbaren,
 • voorstellingen in de sfeer van het gebouw o.a. exposities,
 • gebruik maken van de uitstekende akoestiek van dit gebouw voor muzikale uitvoeringen en concerten,
 • andere thematische activiteiten.

 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek.

Voor vragen of reacties graag reageren via info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl