Stichting Laurentius Vierlingsbeek

 

LAURENTIUS-HUIS

 

Het Bisdom heeft onze Laurentiuskerk 1 januari 2016 gesloten.

 

Een groep bewoners heeft het plan opgevat om het kerkgebouw te behouden, omdat:

  • deze centrale plek in ons dorp, met kerkgebouw en toren, van bijzonder hoog cultuur-historische waarde is. Zie voor meer achtergrond en krantenartikelen de downloads onder aan deze pagina;
  • het kerkgebouw samen met de toren beeldbepalend is voor ons dorp.

 

We willen ons kerkgebouw dienstbaar maken en houden voor de gemeenschap !!!! 

Hiervoor is in december 2015 de Stichting Laurentius Vierlingsbeek opgericht. 

Deze stichting, heeft als doel:

  • Behoud en eigen beheer en zeggenschap van/over de Laurentiuskerk tbv de dorps-gemeenschap Vierlingsbeek-Groeningen.
  • Ondersteunen/ontwikkelen en mogelijk maken van passende activiteiten in de Laurentiuskerk.

 

Je kunt zeggen, wat heb ik daar als dorpeling mee te maken. Wellicht meer dan je denkt !

 

Wij willen een andere en bredere invulling van het kerkgebouw ten behoeve van alle inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen. Hierbij zij opgemerkt dat dit initiatief, dit plan, een onderdeel zou kunnen worden van het onlangs gepresenteerde, toekomstige  Multi-Functionele-Accommodatie Vierlingsbeek-Groeningen. 

 

Hierbij willen wij de grote indrukwekkende ruimte van de kerkzaal zoveel mogelijk behouden en juist benutten.

 

Te denken valt aan:

  • gebruikmakend van de uitstekende akoestiek van dit gebouw voor muzikale uitvoeringen en concerten, theater, film, presentaties;
  • bijeenkomsten zoals afscheid nemen van dierbaren;
  • ontmoetingen, bijeenkomsten, lezingen;
  • voorstellingen in de sfeer van het gebouw o.a. exposities, met name waar ‘grootte’ een factor van belang is;
  • andere thematische activiteiten.

 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek.

Voor vragen of reacties graag reageren via info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl