Regeling financiële ondersteuning

 

Sinds enkele jaren heeft de dorpsraad de mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden voor projecten ter bevordering van de leefbaarheid in Vierlingsbeek.

 

Meer informatie is te vinden op de pagina:

http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek/regeling-financiele-ondersteuning/