Over Groeningen

 

De naam Groeningen komt van Groene inge, wat laag gelegen grasland betekent.

 

Geschiedenis

Dit dorp is vooral van belang geweest als pleisterplaats van postwagens en ander verkeer dat zich over de handelsweg van Keulen naar 's-Hertogenbosch voortbewoog. Later werd het een pleisterplaats voor verkeer tussen Venlo en Nijmegen. De postwagens in beide richtingen ontmoetten elkaar hier. Ook werd hier bagage omgeladen van de ene in de andere wagen.


Ook stond in dit dorp een kasteel, waarvan in 1532 melding wordt gemaakt. Dit was het stamkasteel van de familie Van de Voirt, terwijl het later aan de familie Collaert van Lynden behoorde, en aan het einde van de 17e eeuw aan de familie Van Ravenschot van Capelle. Dezen hadden ook de Hertogentoren (of: De Spycker) en het Joncker Collaertz hoff in hun bezit.

 

Groeningen is gebouwd in de vorm van een driehoek, dit is een kenmerk voor een oud-frankisch dorp. Op de brede basis van deze driehoek werd de Antonius- en Nicolaaskapel gebouwd. Langs de beide spits toelopende zijden van de driehoek zijn de boerderijen van de voornaamste boeren gebouwd. Het middelpunt van het dorp is een driehoekig plein. De kapel was en is nog steeds het middelpunt van de Groeningse gemeenschap. Het koorgedeelte van de kapel dateert uit de 15 e eeuw, het kerkdeel werd er later tegenaan gebouwd. Groeningen is geen zelfstandige parochie, de pastoor van Vierlingsbeek is rector van de kapel. In het verleden was er een heel sterke binding tussen de kapel en het gilde van Groeningen. Het gilde beheerde namelijk de financiën van de kapel en dit is misschien wel uniek voor geheel Brabant. De patroonheilige van de kapel en daarmee van Groeningen is Sint Antonius met het varken. Groeningen is, net als zovele in Brabant, een dorp zonder een roemrijke geschiedenis.