Werkgroep 4 mei

 

Werkgroep 4 mei is een van de werkgroepen die actief is binnen de dorpsraad Vierlingsbeek. De werkgroep is kort na de oprichting van de dorpsraad in het leven geroepen en organiseert sinds 1999 de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Daar naast voert de werkgroep regelmatig projecten uit waarbij thema’s als vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en vrede centraal staan. Bij een aantal van deze projecten is er ook materiaal verzameld en gepresenteerd. Dit materiaal is nog steeds verkrijgbaar en middels een kleine vergoeding van €7,50 bij werkgroep 4 mei te bestellen voor geïnteresseerden, we noemen:

 

Pap,  wat zijn dat voor kruisen? Project 2000, waarbij de achtergronden van de 20 oorlogsslachtoffers en van het oorlogsmonument in kaart gebracht is (uitvoering: A4 ringband, verhalen en foto’s).

 

Historische wandelroute Vierlingsbeek. Project  2001. Een 3- en 6 km lange wandel route door Vierlingsbeek (Uitvoering: A4 inclusief route, tekst en foto’s).

 

 “We moesten weg. ….” Project 2001 en 2011, waarbij een 8 tal mensen vertellen over hun persoonlijke ervaringen tijdens de evacuatie (uitvoering: DVD verhalen beeldmateriaal locaties toen en nu).

 

Evacuatie herdenkingsfietstocht. Project 2005. Een vijftal fietsroutes (10 km – 55 km) in het spoor van de evacuatie Vierlingsbeek 27 september 1944 – 8 maart 1945 (uitvoering: A5 inclusief fiets route middels ANWB knooppuntroute,  verhalen en  foto’s).

 

De werkgroep 4 mei bestaat uit:

  • Vincent Gerrits
  • Wim Verhofstad
  • Marianne Verstraten-Winius