APK

 

In de zômer van 1984 kwam un gruupke aow prinse van de Keieschieters op initiatief van Finy van Rens beejjèn um te praote ovver mitdoen mit de zittingaovende. Beslote werd um ûnne dans in te studere: “ut zwanenmeer”.

In 1985 werd dizze daans mit 10 prinse, as ballerina’s in tutu’s, tijdens de zittingsavonde ien De Wildeman mit groot succes uutgevoerd.

Umdèt dit vûr herhaling vatbaar was werd besloten um als vereniging dûr te gaon. Dizze vereniging kreeg as toepasselijke naam: de APK, umdet in det jaor de APK-keuring vur auto’s werd ingevoerd. Alleen de letters betèkene iets àànders: Aow Prinse Kompanjie.

Iedereen van diegene die uutverkoren ware um un heel jaor lang te heerse ovver de Keieschieters van Bèèk en Gruuningen wèrre uutgenodigd um lid te wôrre.

Nâo 10 jaor is het dàànse gestopt màr de APK bleef zien beejdrage ân de zittingsaovonde levere. De doelstellingen werre uutgebreid tot overal wôr ut kan de carnavalsvereniging in Raad en Daad te ondersteune.

Toen de Prins van de Keieschieters zien ège adjudant mocht uutkieze. zien de aow-adjudanten ( de AA’s ) ôk onderdeel gaon uutmake van de APK.

 

Ut bestuur bestaot uut:

AP Ton 1 ( Cuijpers ) as vurzitter

AA Sjaak ( Verstegen ) as sikkretaris

AP Marc 1 ( Oudenhoven ) as penningmèèster.

 

U kunt contactopnemen met de APK via: APK@plusverbeeten.nl