Dorpsblad Globaal

Vierlingsbeek / Groeningen

 

Sinds 1984 neemt Dorpsblad Globaal een prominente rol in, bij de communicatie tussen de diverse plaatselijke verenigingen en organisaties, en de bevolking van Vierlingsbeek en Groeningen. Met een oplage van 840 stuks, ligt er iedere 2 weken een Globaal in bijna elke brievenbus van ons verspreidingsgebied. In Bibliobeek liggen de ingebonden jaargangen, als naslagwerk voor een ieder ter inzage.

De kopij voor Globaal dient bij voorkeur aangeleverd te worden via ons e-mailadres:

redactie@dorpsbladglobaal.nl 

In de jaarplanning kunt u zien wanneer de inlever- en verschijningsdata zijn.

Graag ontvangen we de kopij in een WORD- of een PDF-bestand; foto's in JPG.

Bij hoge uitzondering kan van deze inleverdatum worden afgeweken, als er tot 4 dagen na de deadline een actueel evenement plaatsvindt. Voorwaarde is dan wel dat dit vóór de normale inleverdatum wordt gemeld.

 

Advertenties en treffers

Dankzij onze vaste adverteerders kunnen we de abonnementsprijs al jaren laag houden. Bedrijven en instanties die in Vierlingsbeek of Groeningen zijn gevestigd, kunnen in elk beschikbaar formaat adverteren (van 1/12 pagina tot hele A4). Adverteerders die in overige dorpen van de oude gemeente Vierlingsbeek zijn gevestigd (Overloon, Maashees, Holthees en Vortum-Mullem), kunnen alleen in het kleinste formaat (1/12 pagina) adverteren. Uit andere plaatsen nemen we geen nieuwe adverteerders meer aan.

Voor meer informatie over de kosten en formaten kunt u contact opnemen met Nelly Adam (tel. 06-41209403) of mailen naar ons e-mailadres: advertentie@dorpsbladglobaal.nl

Particulieren kunnen ook een kleine advertentie plaatsen. Dit noemen we een Treffer. Treffers zijn bedoeld voor niet-commerciële doeleinden. De kosten zijn € 2,50.

Plaatsing in deze rubriek betreffende gevonden of verloren voorwerpen is gratis.

 

Abonnement

Een jaarabonnement kost €12,50. Opgave kan via ons e-mailadres of telefonisch naar 06-41209403.

 

Contactgegevens

Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.

Redactieadres: Merletgaarde 14 A, 5821 BV Vierlingsbeek

 

Aanleveren/Info kopij: redactie@dorpsbladglobaal.nl

Aanleveren/info advertenties: advertentie@dorpsbladglobaal.nl

Tel: 06-41209403

Nieuw abonnement/wijzigingen/opzeggen abonnement: abonnement@dorpsbladglobaal.nl