Stichting De Oude Schoenendoos

 

Stichting " De Oude Schoenendoos" heeft als doelstelling het openbaar en toegankelijk maken van cultureel en historisch erfgoed, voornamelijk afkomstig van het grondgebied van de voormalige gemeente Vierlingsbeek ( de dorpen Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem). De stichting beschikt over circa 10.000 digitale foto's en een vijftigtal films uit de oude doos, voorts ook over een groeiende bidprentjesverzameling van circa 18.000 prentjes, voornamelijk afkomstig uit de dorpen Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem en omliggende dorpen. Verder beschikt de stichting over een papieren archief, boeken, landkaarten en vaste objecten met hierin velerlei geschiedkundige informatie uit de genoemde dorpen. Deze gegevens zijn deels online te raadplegen.

 

Het archief is te raadplegen door het maken van een afspraak met de archiefbeheerder: dhr. Piet Marcellis, 0478-641217.

 

De gedigitaliseerde foto's en bidprentjes zijn te bekijken via onze website: Stichting de Oude Schoenendoos

 

Verenigingen, instellingen  en particulieren wordt de mogelijkheid geboden om hun archief kosteloos in bewaring te geven. De vereniging, instelling of particulier behoud alle rechten op hun bezittingen en bepalen zelf, of, en wanneer, er eventueel een deel openbaar gemaakt mag worden. Hiervoor wordt met de vereniging, instelling of particulier een convenant opgesteld. De in bewaring gegeven archieven worden opgeslagen in de voormalige archiefruimte van het voormalige gemeentehuis te Vierlingsbeek. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de archiefbeheerder

 

Op woensdagen zijn er inloop werkbijeenkomsten:

  • Locatie is de voormalige archiefruimte van het voormalige gemeenthuis te Vierlingsbeek, in de kelder onder Concordia, ingang buiten aan de rechter zijkant van Concordia.
  • Vrijblijvende inloop van 20:30-22:00.
  • Als je interesse hebt in de historie, meer wilt weten, en/of mee wilt helpen loop dan eens binnen of neem contact op.

 

De Stichting heeft een stichtingsbestuur, gebiedsvertegenwoordigers en medewerkers op diverse heemkundige gebieden.

 

Voorzitter en Secretariaat:
Lucy Kusters
Maasstraat 15, 5826 AM Groeningen, 0478-630369

 

Penningmeester: 

Loed Rongen
Vlasakker 1, 5821 CR  Vierlingsbeek, 0478-634081

 

Bestuurslid: 
Jan Hendriks
Grotestraat 16a, 5821 AE  Vierlingsbeek, 0478-631377

 

Via e-mail kunt U ook contact op nemen: info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl