Groenings Koor

 

Het Groenings Koor is in 1946 opgericht als De Gemengde Zangvereniging Groeningen en is destijds ontstaan uit de toneelvereniging Juliana. Onlangs is de naam Gemengde Zangvereniging Groeningen gewijzigd in het Groenings Koor.

 

Het koor telt 38 leden, die voornamelijk uit Groeningen, maar ook uit de omliggende dorpen komen. Het koor repeteert op maandagavond in de Zandpoort in Groeningen van 19.45 tot 21.45 uur. Er wordt serieus en intensief gerepeteerd, want ieder jaar is er een aantal uitvoeringen waar we uiteraard goed beslagen ten ijs willen komen. Het koor streeft dan ook goede kwaliteit na, maar er is voldoende ruimte voor gezelligheid.

 

De dirigent is Sjraar Klaassens en vaste begeleider op de piano is Frans Stegers.

 

Het repertoire van het koor is divers. Het varieert van musicalnummers tot liederen van bekende componisten , van vlotte, vrolijke Amerikaanse koormuziek tot Afrikaanse nummers, van Close Harmony tot missen.

 

Hoewel elk koorlid weliswaar een eigen voorkeur heeft voor bepaalde muziek, wordt er zoveel mogelijk getracht voor iedere smaak wel nummers op het repertoire te hebben.

 

Regelmatig wordt het koor gevraagd om op te treden bij concerten van andere koren in en buiten de regio terwijl het koor zelf uiteraard ook concerten organiseert, waaronder om de paar jaar de zogenaamde “Culinaire Klanken”, een optreden in eigen dorp, waar de muziek en zang wordt gecombineerd met lekker eten en drinken.

 

Hoewel het Groenings Koor zeker geen kerkkoor is, verzorgt het i.s.m. het Gilde van Groeningen de jaarlijks terugkerende Openluchtmis met Pinksteren en de Allerheiligenviering in de kerk in Vierlingsbeek. Op kerstavond wordt door het koor medewerking verleend aan een mooie, sfeervolle kerstviering in de kapel in Groeningen.

 

Nieuwe koorleden zijn altijd welkom. Belangstellenden kunnen , zoals eerder vermeld, vrijblijvend komen kijken en luisteren op een repetitieavond op maandagavond in De Zandpoort in Groeningen van 19.45 uur tot 21.45 uur.