Omtrent-Q

 

Omtrent-Q is in 2014 opgericht door Marcel van de Laar en Sandra van de Laar-Theeuwen.

 

Omtrent-Q geeft advies op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement aan kleine tot middelgrote bedrijven in de dienstverlenende sector en helpt met het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen.

 

Wij hebben onze ervaring met het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen opgedaan bij een wereldwijd opererend  farmaceutisch bedrijf, dat voor het behoud van zijn positie in de wereldwijde top 3 onder andere afhankelijk is van kwaliteitssystemen die voldoen aan de eisen van diverse overheden, waaronder die van Europa en Amerika. Dit type bedrijven opereert in een zeer streng gereguleerde omgeving.

Hier hebben we geleerd dat de eisen die aan een kwaliteitssysteem worden gesteld in overeenstemming moeten zijn met het doel van de onderneming en van de omgeving waarin de klanten van die onderneming zakelijk actief zijn. Wij zijn goed in staat om in te schatten wat werkelijk nodig is.

Wie een fiets nodig heeft, wil geen offerte voor een auto; wie een auto nodig heeft, heeft niets aan een fiets.

Wij maken voor u een aanpak op maat!

 

De vraag om het leveren van kwaliteit vanuit de samenleving, consumenten en de overheid (wetgeving) wordt steeds groter. Kwaliteitssystemen zijn er dan ook in allerlei soorten en maten afhankelijk van de bedrijfstak.

Wat alle kwaliteitssystemen echter gemeen hebben is het streven naar continue verbetering en het waarborgen van betrouwbare resultaten.

Wij maken duidelijk dat één van de voorwaarden voor een goed functionerend kwaliteitssysteem is dat het geen papieren tijger of bureaucratische rompslomp creëert. Tevens laten we zien dat kwaliteit onderdeel van de dagelijkse routine dient te zijn, zonder dat het als belastend wordt ervaren.

 

Een goed functionerend kwaliteitssysteem vergt weinig onderhoud. Dat onderhoud kan door de organisatie zelf worden gedaan als onderdeel van de normale planning- en uitvoeringscyclus. Het opzetten ervan is echter een  project van behoorlijke omvang. Vanwege het eenmalig karakter van zo’n project is het vaak niet zinvol om daarvoor zelf mensen in dienst te nemen. Inhuren van ervaring van buiten is dan een goede oplossing.

 

Vanzelfsprekend werken wij nauw samen met U en Uw medewerkers. Het voordeel daarvan is dat wij de ervaring die U en Uw medewerkers hebben, combineren met onze kennis van kwaliteitssystemen en onze blik van buitenaf op Uw onderneming.

Door een gestructureerde aanpak worden de te besteden tijd en de te maken kosten tot een minimum beperkt.

 

Misschien is in Uw branche een kwaliteitssysteem vereist, het is ook mogelijk dat U zelf voor een systeem  kiest om aan uw klanten nog duidelijker te maken welk belang u hecht aan kwaliteit van proces en product.

Omdat iedere onderneming  of bedrijf een specifieke aanpak nodig heeft, analyseren wij en adviseren wij over wat U wel en niet nodig heeft op het gebied van kwaliteit. Ook kunnen wij U helpen met bijvoorbeeld de invoering  van zinvolle werkvoorschriften. Wij kunnen U ondersteunen bij  veranderingen in de operationele fase en bij periodieke evaluaties zoals interne en externe audits.

 

Door onze meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen,  het auditen van complexe werkprocessen,  en onze ervaring op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu, kunnen we, samen met U, een goed werkend en in uw bedrijf geïntegreerd kwaliteitssysteem opzetten waar U, Uw medewerkers én Uw klanten profijt van hebben.

 

Voor meer informatie: neemt contact met ons op via onderstaande link of via onze website.

 

Omtrent-Q

Postbus 29

5825 ZG Overloon

 

Marcel van de Laar

06-12 35 38 00

Sandra van de Laar-Theeuwen

06-12 93 59 19

 

Info-q@omtrent-Q.nl

www.omtrent-Q.nl