Historie Vierlingsbeek

 

Omdat Vierlingsbeek aan de Romeinse heerbaan van Nijmegen naar Maastricht lag, is de invloed van de Romeinen hier aanwezig. Op de dekzandrug tussen Vierlingsbeek en Maashees zijn urnen uit de Gallo-Romeinse tijd gevonden. Ook werden er Romeinse munten gevonden.

 

Tijdens het archeologisch onderzoek tussen het Vrijthof en de Burggraaf in Vierlingsbeek is het volgende gevonden:

  • 15 crematiegraven, voorlopige datering Late Bronstijd-Vroege IJzertijd. Verschillende urnen zijn mooi intact (zie foto), zelfs een met een deksel. Waar de nederzetting ligt, die bij die grafveld hoort is (nog) onbekend. In de urnen zijn een ring en koperen speldjes gevonden (zie foto). Dit is als gift meegegeven aan de overledene.
  • 4 Volle Middeleeuwse huisplattegronden (12de-13de eeuw). Dit is bijzonder in zo’n klein gebied & dat enkele eeuwen na de crematiegraven het gebied opnieuw gebruikt is.
  • Kelderkuil of hutkom, gedateerd in de 12de-14de eeuw: rechthoekige structuur met verdiepte bodem, vooral uit vroegere perioden bekend. Dit werd gebruikt als (ambachts)schuurtje. Parallellen van deze structuur zijn niet bekend. Hutkommen uit de Volle Middeleeuwen zijn een zeldzaam fenomeen. Over een eventuele functie kan vooralsnog niets gezegd worden. Maar dat het om een bijzondere vondst gaat, is zeker.
  • 2 boomstamwaterputten uit de Middeleeuwen

 

Aangetoond is dat Vierlingsbeek al in de Late Bronstijd bestond circa 1100-800 jaar voor Christus. En er in de 12de-13de eeuw wederom bebouwing aanwezig is. Kortgezegd: Vierlingsbeek is ouder dan gedacht.


In de Middeleeuwen behoorde Vierlingsbeek tot het overambt van het Land van Cuijk. Op 7 mei 1308 verleende Jan I van Cuijk gemeenterechten aan het dorp Vierlingsbeek. De gemene gronden lagen in de Vredepeel.

 

Op 28 maart 1757 heeft in het dorp een grote brand gewoed.
In 1813 telde men 1012 inwoners, omstreeks 1850 waren dat er 1424, in 1900: 1364 en in 1941: 1881.
Vierlingsbeek was zeer geliefd bij koning Willem I, die in de hervormde pastorie op bezoek kwam.
Van 1850 tot 1852 werd de weg van Venray via Vierlingsbeek naar Grave verhard.
Tijdens de bevrijding had ook Vierlingsbeek te maken met de Slag om Overloon. Er werden vernielingen aangericht, maar eind oktober 1944 werd het dorp bevrijd.

 

Stichting De Oude Schoenendoos heeft ook zeer veel historische informatie en beeldmateriaal. Zie Stichting De Oude Schoenendoos voor meer informatie.

 

De historie van Vierlingsbeek (en de omliggende dorpen die vroeger de gemeente Vierlingsbeek vormden) staat erg goed beschreven in het boeken Grenzen verlegd en Verboden gebied.

 

Grenzen verlegd

Een Bijdrage tot de Geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem.
Schrijvers: Rien van den Brand, Hans Dittner, Rons Stevens en Jan Thijssen

Uitgever: Stichting 'de Oude Schoenendoos'
Uitgave: 1997
Gebonden, 544 pagina’s, 24 cm
ISBN10: 9080411914
ISBN13: 9789080411913

 

Verboden gebied

Het boek “Verboden gebied” werd geschreven in het kader van 70 jaar leven in vrijheid.

Het beschrijft de ervaringen van de inwoners van de dorpen uit de vroegere  Gemeente Vierlingsbeek, te weten Groeningen,  Holthees, Maashees, Overloon,  Vierlingsbeek  en Vortum-Mullem, in de periode 1939 tot en met 1945, met nadruk op de periode 27 september 1944 tot 15 Maart 1945.

Doordat de slag om Overloon uitbreekt moeten alle inwoners evacueren, cq vluchten.

Dankzij de interviews, delen uit de vele dagboeken, verhalen en kranten knipsels is de werkgroep er in geslaagd een goed beeld te geven over deze bizarre tijd.

Deze verhalen worden aangevuld met vele authentieke foto’s uit het archief van de stichting De Oude Schoenendoos en het oorlogsmuseum Overloon.

Schrijver: Monique van der Zanden

Auteur: Stichting 'de Oude Schoenendoos'
Uitgave: 2014
132 pagina’s, 24 cm

Het boek is op diverse plaatsen verkrijgbaar:

  • In Boxmeer bij boekhandel van Dinther.
  • In Venray bij boekhandel van den Munckhof.
  • In Overloon bij de Supermarkt Plus Verbeeten.
  • In Vierlingsbeek bij de Supermarkt Plus Verbeeten en in de bibliotheek.

 

Nooit verleden tijd?

Het project "Nooit verleden tijd?" is met ondersteuning van de werkgroep 4 mei van de Dorpsraad Vierlingsbeek uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van groepen 7 en 8 van basisschool Laurentiushof, gastspreker/verteller Jan van den Boogaard en vele grootouders van de leerlingen en/of andere overlevenden van de 2e Wereldoorlog.   De titel “Nooit verleden tijd?” refereert enerzijds naar de 2e Wereldoorlog en het alsmaar voortduren van oorlogen, vrijheidsberovingen etc. en anderzijds naar het feit dat het voor de mensen, die deze verschrikkingen nadrukkelijk hebben meegemaakt, “nooit verleden tijd “ is.   Het doel van het project was om een brug te slaan tussen de leerlingen van groepen 7 en 8 en hun grootouders of andere overlevenden van de 2e Wereldoorlog t.a.v. hun persoonlijke ervaringen m.b.t. deze oorlog. Op deze manier kregen de leerlingen uit eerste hand de verhalen te horen en konden de grootouders of andere overlevenden, hun persoonlijk verhaal delen met (hun) kleinkinderen.
Een inkijk exemplaar is aanwezig bij Bibliobeek.

 

Dorpsvlag

Meer informatie over de dorpsvlag (zoals afgebeeld op deze pagina) is te vinden op een andere pagina op deze website. De dorpsvlag en/of wimpel is te koop bij de penningsmeester van de Dorpsraad en bij BiblioBeek.