Werkgroep ‘Honden en hun baasjes’

 

In de gemeente Boxmeer en dus ook voor Vierlingsbeek zijn de Algemene Politie Verordening (APV) artikelen van kracht. Hierbij zijn ook artikelen opgenomen t.a.v. "honden en hun baasjes" (met name artikelen 2.57; 2.58 en 2.59).

 

In het kort komen deze APV artikelen er op neer dat de hond op een voor publiek toegankelijke plaats altijd aangelijnd dient te zijn en dat de hondenpoep binnen de bebouwde kom altijd opgeruimd moet worden.

 

In een honden-uitlaatplaats hoeft de hond niet aangelijnd te zijn (ontlasting moet ook hier opgeruimd worden). Vierlingsbeek heeft op dit moment geen dergelijke honden-uitlaatplaats.

 

Om extra aandacht te vragen voor onze speelvelden, staan bij de meeste speelvelden een of meerdere witte borden met zwarte hond en rode cirkel.

Met dit bord willen we aangegeven dat een speelveld, dat bestemd is voor kinderen, verboden is voor honden.

 

Meer informatie over de APV "honden en hun baasjes" gerelateerde artikelen kunt u vinden op

https://www.boxmeer.nl/document.php?m=1&fileid=253790&f=1f82740855c1fdf68fd6f5228f1611ce&attachment=0&c=40481

 

Door een aantal inwoners zijn er vragen aan de dorpsraad gesteld, deze zijn met de gemeente besproken. De vragen en antwoorden zijn hieronder

vermeld:

 

‘Ik wandel op paden vanuit de bebouwde kom het “veld” in. Hoe weet ik waar de bebouwde kom eindigt?

Helaas heeft de gemeente geen online plattegrond beschikbaar waar de komgrens op staat.

Daarnaast geeft de bebording van de Wegen-verkeerswet ‘einde bebouwde kom’ aan. Wanneer e.e.a. niet duidelijk is, neem dan even contact op met de gemeente.

 

‘Welke regels gelden er in een natuurgebied?’

Bij het betreden van een natuurgebied staat over het algemeen een bord met daarop beschreven aan welke regels u zich moet houden. In een Ecologische verbindingszone (EVZ) geldt een aanlijnplicht.

 

‘Welke regels gelden er buiten de bebouwde kom?’

Buiten de bebouwde kom zijn de regels vrijer. Hondenpoep hoeft niet opgeruimd te worden. Let op: ook buiten de bebouwde kom bepaalt de omgeving het gebruik.

Buiten de bebouwde kom komen we bijvoorbeeld speelvelden/zandbakken voor kinderen tegen. Hier gelden dan dezelfde regels als voor de speelvelden/zandbakken binnen de bebouwde kom.

 

Tot slot nog een verzoek:

De melkveehouderijen vragen aan de hondenbezitters om hun hond niet te laten poepen op plaatsen waar koeien (kunnen) grazen/drinken of waar gehooid kan worden. Ook niet de hondenpoep (bijvoorbeeld met schep) in de wei gooien. De koeien eten het niet, maar met maaien gaan de keutels mee en komen zo in hooi en kuilvoer terecht. Dan krijgen de koeien het binnen. Het gevolg hiervan kan zijn dat kalfjes te vroeg geboren worden, maar ook vaak doodgeboren worden door verwerping.