Regeling financiële ondersteuning

Sinds enkele jaren heeft de dorpsraad de mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden voor projecten ter bevordering van de leefbaarheid in Vierlingsbeek.

Omdat de dorpsraad verantwoording over deze ondersteuning af wil kunnen leggen en niet willekeurig het ene project wel en het andere project niet ondersteunt is er een regeling financiële ondersteuning opgesteld. Deze regeling en het aanvraagformulier is te vinden via onderstaande link.