Missie / visie

De Dorpsraad Vierlingsbeek spreekt uit dat Vierlingsbeek zich zou moeten ontwikkelen tot een dorp zoals hieronder is weergegeven. Onderstaande punten zijn dus zaken waar wij naar streven om deze in de komende periode te bereiken, c.q. te behouden.

 

1. Vierlingsbeek een dorp met een duidelijk dorpskarakter.

Vierlingsbeek is een rustig, sfeervol dorp met een duidelijk dorpskarakter. Het bezit een centrum waar het goed toeven is. De mensen onderhouden prettige contacten met elkaar. Wanneer er wat is, zijn ze bereid om te helpen, tevens voelen ze zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving.

 

2. Er zijn goede voorzieningen.
De primaire basisvoorzieningen (winkels, banken, horeca, openbare voorzieningen, recreatieve voorzieningen, sociaal/cultureel- en medische voorzieningen) zijn in het dorp aanwezig. De geboden kwaliteit is van een goed niveau. Door de voorzieningen is het voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk om er te wonen.

 

3. Het is een attractief dorp.
Het dorp ziet er aantrekkelijk en verzorgd uit. Er worden jaarlijks vele activiteiten georganiseerd. Er zijn fiets- en wandelpaden die vanuit de kern vertrekken en langs de vele mooie plekjes (o.a. Maasheggen) komen in de directe omgeving.

 

4. Het is een veilig dorp.
Alle inwoners voelen zich veilig, op straat en thuis.  Tevens kan men zich veilig bewegen in het verkeer.

 

5. Het heeft een rijk en gevarieerd verenigingsleven.
Mensen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van verschillende soorten verenigingen, waardoor men zich kan ontspannen binnen het dorp. Mede hierdoor wordt het gevoel van saamhorigheid gestimuleerd.

 

6. Het is een groen dorp.
Er is een ruime en gevarieerde groenvoorziening die goed onderhouden wordt. Men gaat zuinig om met de aanwezige groenvoorziening. De specifieke natuurgebieden worden met zorg omringd.

 

7. Er is een goede bereikbaarheid.
Er is voldoende openbaar vervoer, hetgeen een optimale bereikbaarheid waarborgt (woon-werkverkeer en woon-studieverkeer).

 

8. Het dorp heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw.
Elke leeftijdsgroep is goed vertegenwoordigd.

 

9. Het dorp koestert haar cultureel erfgoed.
De mensen zijn trots op hetgeen de (groot)ouders in de vorm van gebouwen, tradities en natuur hebben nagelaten en dragen er zorg voor.