Vierlingsbeek koopt kerkgebouw Vierlingsbeek.


Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) heeft nog tot begin oktober de mogelijkheid om af te zien van de definitieve koop van het kerkgebouw. De kerk is een kleine 5 jaar geleden aan de eredienst onttrokken, gesloten en inmiddels totaal leeggehaald. Wat rest zijn de kerkbanken en een courant pand wat zich leent voor heel veel mogelijkheden op cultureel- maatschappelijk gebied. 
Na vele gesprekken tussen  SLV, parochie MMvdK (St.Anthonis) en Bisdom Den Bosch is het uiteindelijk gelukt dat Vierlingsbeek haar kerkgebouw kan kopen, behouden en gebruiken waar het de stichting SLV om te doen is: 
Het gebouw beschikbaar maken en houden voor onze gemeenschap, voor de bewoners Vierlingsbeek en Groeningen.

 

Hoe zit dat dan met de Multi Functionele Accommodatie (MFA) en het onderzoek wat is aangekondigd? SLV staat 100% achter het onderzoek. Wat de uitkomst van het onderzoek kan betekenen voor het kerkgebouw, gaan we zien. Hoe dan ook, het kerkgebouw blijft een uniek gebouw, gesitueerd op een krachtige en historische plek in het centrum van Vierlingsbeek. Het gebouw draagt veel mogelijkheden met zich. Een imponerende ruimte, akoestisch geweldig, qua podium mogelijkheden gigantisch, qua totaal oppervlakte en hoogte enorm. Concert – theater – dans – film – bijeenkomst – sport – beweging – expositie – show – tentoonstelling.  Zeg het maar……

 

Wat als het kerkgebouw niet door Vierlingsbeek gekocht zou worden? Dan zijn we de zeggenschap over het gebouw, en het onderhoud buiten rondom het gebouw kwijt. Dan kan het in alle mogelijke commerciële handen vallen, die niet het belang voor Vierlingsbeek voor ogen hebben maar alleen eigen belang.

 

Maarrrrr….hoe wordt dat dan betaald? Welnu, er worden door de stichting SLV 800 obligaties uitgegeven van elk € 500,00. Iedere betrokkene uit Vierlingsbeek-Groeningen of daarbuiten wordt in de gelegenheid gesteld naar eigen keuze en draagkracht een of meerdere obligaties te kopen. De obligatie moet gezien worden als een lening. Het is geen schenking of sponsoring. Met een obligatie ‘koopt’ men als het ware een stukje gebouw. 

 

Wat nu: Bewoners Vierlingsbeek-Groeningen die betrokkenheid voelen bij het kerkgebouw en willen dat het voor het dorp behouden blijft, worden opgeroepen om naar eigen wil en kunnen een financiële ondersteuning te doen in de vorm van een obligatielening. Het ligt in de bedoeling, zo gauw de exploitatie dit toelaat, om de obligatielening terug te betalen. 
Voor de obligatielening is een reglement opgesteld. 2 kantjes, geen kleine lettertjes, wel belangrijk. U kunt die inzien, downloaden via de dorpssite www.vierlingsbeek-groeningen.nl  of via de site www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl  Hier is ook het inschrijfformulier te vinden waarmee u zich kunt aanmelden om een obligatielening aan te gaan. Formulieren zijn ook te verkrijgen bij Sjaak Verstegen, 06 2061 4609.

 

Op woensdag 9 september vindt er een informatieavond plaats over dit onderwerp. Middels een presentatie gaan we laten zien hoe een en ander  vorm kan gaan krijgen. Aan een deskundige kunnen vragen gesteld worden, over hoe de obligatielening werkt.  Ook is er natuurlijk alle ruimte om andere vragen te stellen. De informatieavond is woensdag 9 september, 20:00 uur in ‘ons’ kerkgebouw. Vanwege coronaregels wordt verzocht om ruim 1,5 meter afstand te behouden. Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Nadere spelregels hieromtrent zijn aangegeven in de kerk.

 

Het kerkgebouw blijft nu van en voor Vierlingsbeek-Groeningen.
Namens Stichting Laurentius Vierlingsbeek: Sjaak Verstegen, René Schaeffers, Joop Verbeeten.