Natuurgidsencursus in onze regio

 

We organiseren samen met de IVN-afdelingen van de regio Maasdal - aan weerszijden van de Maas tussen Nijmegen en Venlo - in 2019/2020 weer een natuurgidsencursus. De vorige cursus is eind 2016 afgesloten met de diplomering van ruim 20 nieuwe natuurgidsen.

 

Doel en doelgroep

Het doel van de natuurgidsencursus is mensen met reeds enige natuurkennis op te leiden tot daadwerkelijk actieve natuurgidsen. Die kennis kan bijvoorbeeld verkregen zijn via een natuur-belevingscursus, of via nadere activiteiten in het groen.

 

Opzet en inhoud

De cursus omvat voor zover nu bekend

  • circa 25 lesavonden (dinsdagavond om de 2 à 3 weken),
  • circa 12 excursies op de zondagochtend, afwisselend in een van de natuurgebieden van de deelnemende IVN-afdelingen,
  • een trainingsdag rond didactiek,
  • twee velddagen met praktische trainingen (monitoring, inventarisatie e.d.).

Daarnaast bestuderen de cursisten in groepjes een natuurgebied binnen het werkingsgebied van hun eigen IVN-afdeling en maken daarover een rapport.

 

In het lesprogramma wordt uitgebreid aandacht besteed aan de flora en fauna in het algemeen, de onderlinge samenhang (ecologie), alsmede de verschijnselen in de verschillende seizoenen. Daarnaast wordt uiteraard veel aandacht besteed aan didactiek, hoe de gids kennis en inzicht kan overdragen (het feitelijke gidsen).

 

De cursisten worden begeleid door een mentor: een ervaren natuurgids uit de eigen afdeling.

De cursus start met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst in mei. De start van de lessen is gepland eind augustus 2019. De cursus sluit af eind 2020 met de uitreiking van het cursuscertificaat.

De lesavonden worden gehouden in het clubgebouw van IVN Maas en Niers in Gennep. De cursusprijs bedraagt ca. € 250,-.

 

Informatie en aanmelding

Meer informatie kunt u vragen bij Wim van Lanen, tel. 0485-573557 of wim.van.lanen@tiscali.nl. Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk per e-mail aan ivndemaasvallei_educatie@outlook.com. In maart zullen degenen die zich hebben ingeschreven bericht ontvangen over plaats, datum en tijd van de informatiebijeenkomst in mei.

 

Tot slot

Deze cursus vraagt gedurende anderhalf jaar veel tijd en inzet, wat men vooraf vaak te licht inschat. Daar staat tegenover dat de cursus een zeer hoge graad van tevredenheid scoort onder de cursisten en dat velen van hen nu daadwerkelijk enthousiaste, praktiserende natuurgidsen zijn. Wie de cursus gevolgd heeft, kijkt voortaan met andere ogen naar de natuur, en laat ook het publiek de natuur anders ervaren!