Uitnodiging dorpsraadvergadering

 

Datum: dinsdag 3 juni 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

 

1. Welkom

 

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 6 mei 2014.

 

3. Bestuursaangelegenheden.

 

4. Algemene informatie:

4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
4.1.2 Werkgroep kindcentrum
4.1.3 Werkgroep wonen
4.1.4 Werkgroep dagbesteding
4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
4.2 Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.

4.3 Terugkoppeling informatiebijeenkomst Breedband gemeente Boxmeer.
4.4 Terugkoppeling overleg m.b.t. de kermis.
4.5 Afwijzing wegmarkeringen c.q. herhalingsborden Overloonseweg.
4.6 E-mail Willem m.b.t. Informatie/Reclame over/voor jullie dorp.
4.7 Bruikleenovereenkomst portofoons.

 

5. W.v.t.t.k.

 

6.Bespreken uitstaande acties (zie notulen 6 mei 2014).
 

7. Rondvraag

 

 

Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

 

De Dorpsraad Vierlingsbeek

 

De notulen van de vergadering van 6 mei 2014 staan op de site http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ onder de kop “Dorpsraad”.