Uitnodiging dorpsraadvergadering

 

Datum: dinsdag 1 april 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

1. Welkom

2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 11 maart 2014.

3. Bestuursaangelegenheden.

4. Algemene informatie:
4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
4.1.2 Werkgroep kindcentrum
4.1.3 Werkgroep wonen
4.1.4 Werkgroep dagbesteding
4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
4.2 Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby.
4.3 Stand van zaken website www.vierlingsbeek-groeningen.nl
4.4 Jaarverslag Dorpsraad 2013.
4.5 Vooroverleg met kermisexploitant Salm donderdag 15 mei 2014 om 20.00 uur.
4.6 Tekst en foto’s website kermis gemeente Boxmeer.

5. W.v.t.t.k.

6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 11 maart 2014).

7. Rondvraag


Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

De Dorpsraad Vierlingsbeek