Tennispark Vierlingsbeek in een nieuw jasje

Op 7 september 2019 wordt het geheel gerenoveerde tennispark om 19.30 uur officieel geopend door wethouder Willy Hendriks-van Haren, belast met onder meer sportzaken, van de gemeente Boxmeer.

 

De tennisvereniging is apetrots op het resultaat. Nieuwe zand ingestrooide tennisbanen, ledbaanverlichting en nieuw hekwerk maken de accommodatie, na een eerdere renovatie van de tenniskantine, weer toekomstbestendig voor langere tijd.

 

Het tennispark werd in 1997 door de gemeente aan de opgerichte Stichting Exploitatie de Mortel overgedragen.  In 1999 werd via zelfwerkzaamheid de kantine gerealiseerd en werd er nog getennist op vier gravelbanen. In 1999 werden de gravelbanen vervangen door kunstgrasbanen. Bij deze keuze toen gaven het jaarrond kunnen tennissen en het verlagen van de jaarlijkse onderhoudskosten de doorslag Bij de aanleg van de kunstgrasbanen werd bij de aanleg in 1999 uitgegaan van een levensduur van 12 tot 15 jaren.

 

Door uitstekend onderhoud door vrijwilligers, de zogenaamde vrijdagochtendploeg, die elke week onderhoudt pleegt aan de gehele accommodatie, is de levensduur, door goed onderhoud en dus minder slijtage, beduidend verlengd. Pas in 2018 werd door de KNLTB geconstateerd dat de banen echt aan vervanging toe waren. Door de stichting is vervolgens een werkgroep geformeerd met als opdracht de renovatie aan te besteden en in goede banen te leiden. De werkgroep, bestaande uit leden van het bestuur van de tennisvereniging en de stichting is aangevuld met een technisch adviseur. Bij de diverse keuzes zijn leden van de tennisvereniging actief geraadpleegd en zijn diverse bezoeken gebracht aan andere tennisaccommodaties.

 

Saillant detail in dit traject was bijvoorbeeld, dat de bestaande masten eerst gekeurd moesten worden op geschiktheid voor ledverlichting, voordat een offerte kon worden aangevraagd.  In september 2018 is deze keuring uitgevoerd door REILUX uit Vught. Alle masten werden gelukkig goedgekeurd, hetgeen een mooie financiele meevaller opleverde.

 

Door de werkgroep zijn vervolgens diverse offertes voor de verschillende onderdelen opgevraagd bij diverse leveranciers. Na het afwegen van de voor- en nadelen en een terugkoppeling naar zowel de tennisvereniging als de stichting is uiteindelijk gekozen voor drie leveranciers/aannemers t.w. Strago Electro Gorinchem voor de aanleg van de Ledverlichting: ABC Hekwerk Zuid-Oost uit Lottum voor het plaatsen van het hekwerk en Tennisbouw uit Elsendorp voor de vervanging van de tennisbanen.

Eind december 2018 vonden de aanbestedingen plaats. Begin januari is er een aanvraag 'Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' verstuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 1 mei 2019 is hierop een positieve beschikking ontvangen.

Al in april 2019, voor de voorjaarscompetitie, is als eerste de bestaande verlichting vervangen door led verlichting. Een vervanging die niet alleen heeft geleid tot een betere lichtkwaliteit maar ook uit oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing op energie goed te noemen is.

 

Na het Morteltoernooi is op maandag 16 juli 2019 begonnen met de sloop en afvoer van het hekwerk en de voorbereidingen voor de renovatie. Door een goede planning en de inzet van talloze vrijwilligers van de tennisvereniging was deze klus in twee dagen geklaard. aarna zijn de genoemde aannemers aan de slag gegaan. Tijdens de aanleg zijn er ook door vrijwilligers nog veel hand- en-spandiensten verricht. Dit tot grote tevredenheid van ABC Hekwerk Zuid-Oost en Tennisbouw. Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat er nu een sprake is van een prachtig toekomstbestendig  en duurzaam tennispark waarmee de leden weer twintig jaar vooruit kunnen en veel sportief plezier kunnen beleven.