Bericht van Stichting Laurentius Vierlingsbeek

 

Beste mensen van Vierlingsbeek-Groeningen,

Bij deze kunnen wij u melden dat wij, Stichting Laurentius Vierlingsbeek het PLAN VAN AANPAK op 14 september j.l. hebben gepresenteerd ten overstaan van het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk te Sint Anthonis. De presentatie met vragen en opmerkingen verliep constructief. Ook hebben wij het bestuur gewezen op het nalatig onderhoud van het groen rondom de kerk als ook voor de deuren en het achterblijvend schilderwerk van de deuren en enkele ontbrekende dakpannen. IN de kerk kunnen wij helaas nu niet kijken……..

Direct volgend op deze presentatie heeft het parochiebestuur in haar maandelijkse vergadering als apart agendapunt de Laurentiuskerk behandeld. Wij verwachten binnen 2 tot 3 weken een antwoord te ontvangen van het parochiebestuur. Uiteraard zullen wij dit antwoord met u delen. Het PLAN VAN AANPAK zoals dat is ingediend en gepresenteerd is voor u in te zien via de dorpssite http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ en er ligt een exemplaar ter inzage in de Bibliobeek.

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben – stel ze gerust aan een van ons.

Joop Verbeeten – Rene Schaeffers – Sjaak Verstegen.  Of mail naar info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl