Automobilisten krijgen betaalde boetes voor snelheidsovertredingen Vierlingsbeek terug

 

's-Hertogenbosch , 28-8-2015

​Tientallen automobilisten krijgen geld terug dat zij betaalden voor boetes voor snelheidsovertredingen op de Overloonseweg in Vierlingsbeek. De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant besliste dat er sprake is van een onduidelijke wegsituatie en onjuist geplaatste verkeersborden.

De politie voerde op 5 en 13 december 2013 snelheidscontroles uit op de Overloonseweg waar de maximumsnelheid 50 km/u is. Een groot aantal automobilisten overschreed die snelheid en kreeg een boete. 36 bestuurders, waarvan verschillende met meerdere boetes, gingen in beroep omdat ze het niet eens waren met de opgelegde sanctie. Volgens hen is er - kort gezegd - sprake van een onduidelijke verkeerssituatie op de Overloonseweg waardoor het lijkt alsof er ter plekke 80 km/u mag worden gereden.

 

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter stelt vast dat er een verschil is in de inrichting van beide rijrichtingen van de Overloonseweg. In de richting van Vierlingsbeek staat een bord dat het begin van de bebouwde kom aangeeft. Daarbij staat een bord dat er een maximumsnelheid van 50 km/u geldt. Ook zijn op de weg witte strepen aangebracht om deze situatie aan te geven. Het verkeer dat vanuit Vierlingsbeek komt, rijdt van de Spoorstraat de Overloonseweg op. Daar staat geen bord waarop de maximumsnelheid wordt aangegeven. Ook verschilt de inrichting van de Spoorstraat en de Overloonseweg in sterke mate van elkaar. Dit blijkt met name uit de aangebrachte strepen op deze wegen. De kantonrechter stelt vast dat de inrichting van de Spoorstraat duidt op een straat binnen de bebouwde kom en de inrichting van de Overloonseweg op een weg buiten de bebouwde kom. Op de Overloonseweg zijn ook geen snelheidsbeperkingen aanwezig, zoals drempels of wegversmallingen. De verkeersborden zijn volgens de kantonrechter aan één zijde van deze weg niet duidelijk en onjuist geplaatst en aan de andere zijde van de weg onjuist geplaatst. De kantonrechter acht het onder deze omstandigheden begrijpelijk dat voor verkeersdeelnemers de indruk is ontstaan dat zij op de Overloonseweg buiten de bebouwde kom reden en dus harder mochten rijden dan de toegestane 50 km/u.

 

De kantonrechter matigt daarom de opgelegde sancties tot nihil. Dit betekent dat de automobilisten in dit geval het geld van de boetes terugkrijgen. Eén automobilist had zijn boete niet betaald en was toch in beroep gegaan. Zijn beroep wordt niet in behandeling genomen, omdat je pas in beroep kunt gaan zodra de boete helemaal is voldaan.

Zie de uitzending van Omroep Brabant via onderstaande link.