Hulpdienst Vierlingsbeek Groeningen

 

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen, 
 
Wij als werkgroep Zorg nú voor later hebben in mei 2019 een enquête gehouden over wonen, zorg en welzijn in Vierlingsbeek en Groeningen.
Door het coronavirus is onze daadkracht vertraagd.
Op dit moment hebben we onze doelstelling om een hulpdienst  te realiseren in Vierlingsbeek en Groeningen weer opgepakt.

 

Hoever zijn we op dit moment?

 • de coördinatie voor de hulpdienst is rond. 
 • de eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld. 
 • via het telefoonnummer 0478-792011  kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur bellen voor hulpvragen.
 • degene die de telefoon aanneemt draagt er zorg voor dat uw vraag afgehandeld wordt. Hij/zij belt u terug met de info over de hulpverlener.
 • als er kosten gemaakt moeten worden, worden deze door de hulpvrager betaald. 
 • voor vervoer met de auto wordt €0,19 per kilometer gerekend. Dit wordt rechtstreeks aan de chauffeur betaald. 
 • alle vrijwilligers zijn verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Boxmeer. 
 • voorbeelden van hulpvragen: 
  • vervoer
  • klussen in huis
  • tuinonderhoud
  • gezelschap / bezoek ouderen
  • telefoonlijn
  • mantelzorg voor dorpsgenoot
  • boodschappen doen
  • wandelen
  • andere beweegactiviteit
  • koken 

 

Het is verstandig om uw hulpvraag minimaal 1 dag van te voren kenbaar te maken.
Schroom vooral niet om hulp te vragen als u er behoefte aan hebt. 
Mensen die graag hulp willen bieden kunnen ons benaderen via het mailadres zorgnuvoorlater@gmail.com

Ook als u vragen heeft over onze werkgroep  kunt u deze stellen via dit mailadres.

 

Werkgroep Zorg nú voor later. 
Noud van Bree, Jan van Dongen, Elly Verdijk, Rini Peters en Margriet Verheijen