Metameer DOEdag


Kunt u hulp of extra handen gebruiken in uw bedrijf of organisatie? De brugklasleerlingen van Metameer jenaplan Boxmeer steken vrijdag 9 maart hun handen uit de mouwen tijdens de Metameer DOEdag. Op deze DOEdag gaan zij graag in hun eigen omgeving aan de slag. Misschien wel bij u?

 

In verbinding met de samenleving
Als school verbinden wij ons sterk met de samenleving. Wij hebben als missie onze leerlingen niet alleen een veilige schooltijd en een goede opleiding te geven, maar ook op een verantwoordelijke manier klaar te stomen voor de maatschappij. Burgerschap is daarin essentieel. Op school bieden wij de leerlingen projecten aan waarin ze kennismaken met belangrijke maatschappelijke thema’s.
Een volgende stap is ook echt in de maatschappij aan de slag te gaan. Onze leerlingen willen vooral ook iets kunnen DOEN.

 

Vandaar dat wij vrijdag 9 maart uitroepen tot Metameer DOEdag. Op die dag zullen alle brugklasleerlingen ergens in hun eigen omgeving aan de slag gaan. De handen uit de mouwen steken om hiermee iets voor een ander te kunnen betekenen.

 

Doel
Ons doel met deze dag is dat onze leerlingen ervaren hoe het is iets voor een ander te doen en dat de omgeving jonge mensen ziet die het normaal vinden zich in te zetten voor de maatschappij.

 

Heeft u klusjes of een activiteit die georganiseerd moet worden?
Zijn er binnen uw instelling of bedrijf klusjes die al heel lang zijn blijven liggen of die gewoon vaak terugkomen, waarbij extra handen erg nuttig zijn?

 

Kunt u op deze dag hulp gebruiken bij het uitvoeren van een activiteit? Of zouden een aantal extra handen betekenen dat een activiteit nu wel doorgang kan vinden?

Heeft u andere ideeën of wensen waarbij u ondersteuning van onze leerlingen goed zou kunnen gebruiken?

 

Aanmelden
Graag horen wij op korte termijn of u open staat voor een initiatief als dit en of u ideeën heeft voor activiteiten op deze dag. Er wordt door school tijdig contact opgenomen om de invulling van de dag te bespreken. Heeft u wel belangstelling, maar kunt u op dit moment geen praktische invulling geven aan de dag dan horen wij dat ook graag.

 

Op de website van Metameer kunt u zich aanmelden voor de Metameer DOEdag.
Ga naar http://www.metameer.nl/jenaplan-boxmeer/metameer-doedag/

 

Wij hopen op zoveel mogelijk reacties. Met uw input kan de Metameer DOEdag uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende dag waarop onze leerlingen kunnen laten zien dat zij zich betrokken voelen bij de samenleving.

 

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u terecht bij Janneke Wams, coördinator burgerschap, j.wams@metameer.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Maartje van de Kerkhof,
directeur Metameer jenaplan Boxmeer