Wonen Vierlingsbeek opent nieuwe kantoor en neemt afscheid van RvC-voorzitter Ron van Daal

 

Wonen Vierlingsbeek is onlangs op 1 juni verhuisd naar het nieuwe kantoor aan de Spoorstraat 27 te Vierlingsbeek. Daarmee is een periode van bijna 25 jaar in het voormalige notariskantoor aan de Grotestraat afgesloten. Het voormalige kantoor was als kantoorvoorziening verouderd en voldeed, met name op ARBO-gebied (te weinig licht en werkruimte), niet meer aan de eisen die aan een moderne kantoorlocatie worden gesteld.

 

Wonen Vierlingsbeek heeft eind 2016 het voormalig pand van Pantein (eigendom van Mooiland) aangekocht. Tevens is het daaraan grenzende gebouw (in eigendom van een particulier) aangekocht, aangezien deze twee panden zeer nauw met elkaar zijn verbonden. Begin dit jaar is voortvarend gestart met de verbouwing van het pand Spoorstraat 27. Daarbij is de gezamenlijke ingang gescheiden en een klein deel van Spoorstraat 27a bij het kantoor getrokken, zodat er ook voldoende vergader- en spreekruimte gecreëerd kon worden. Momenteel wordt onderzocht of en hoe het pand Spoorstraat 27a kan worden omgebouwd tot 2 kleine (betaalbare) wooneenheden, bijvoorbeeld voor starters. We hopen daar na de vakantieperiode meer duidelijkheid over te kunnen geven.

 

Op 1 juni heeft de verhuizing volgens planning plaatsgevonden, waarna op 2 juni alles als vanouds functioneerde. Dit naar tevredenheid van medewerkers, RvC en de bezoekers die inmiddels het kantoor bezocht hebben. Geheel in de traditie van Wonen Vierlingsbeek is het pand op een bescheiden en informele wijze geopend. De openingshandeling (het hijsen van de vlag) vond onlangs plaats op 19 juni voorafgaand aan de RvC-vergadering en werd verricht door Ron van Daal, die op 1 mei jl. na 12 jaar afscheid heeft genomen als RvC-lid/voorzitter van Wonen Vierlingsbeek. Ron was RvC-lid vanaf 27 mei 2005 in een periode dat het er nog een RvC en een bestuur bestond boven de directie en werkapparaat (drie-lagen bestuursmodel).

 

Deze structuur van de stichting is in 2009 gewijzigd naar een organisatie op basis van een tweelagenmodel met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Ron van Daal was op dat moment lid van de RvC en vanaf 1 januari 2011 in functie als voorzitter. In zijn rol als RvC-lid heeft Ron 3 directeuren meegemaakt; Wim Peters, Tonny Strijbosch en de huidige directeur-bestuurder Peter Verhoeven. In de RvC vergadering van 1 mei is officieel afscheid van Ron genomen met o.a. een dankwoord van de huidige RvC-voorzitter, mevr. Ilona Peters en natuurlijk een mooie attentie en een bos bloemen.

 

Ron, bedankt voor je jarenlange inzet en directie en medewerkers van Wonen Vierlingsbeek veel succes en werkplezier op deze mooie nieuwe locatie.