Bijzondere beelden bever Vierlingsbeek

Gezamenlijk persbericht waterschap Aa en Maas en Arcadis

 

Er is onomstotelijk bewijs: de bever weet Vierlingsbeek te vinden! Waterschap Aa en Maas heeft videobeelden waarop de bever duidelijk te zien is. Adviesbureau Arcadis heeft, bij wijze van test, een ‘cameraval' geplaatst nabij de Vierlingsbeekse Molenbeek.

 

Een geslaagde test. Ook een das, een vos en een fazant zijn ‘gevangen' door de camera. Bevers zijn vooral 's nachts actief en daardoor lastig waar te nemen. Een cameraval is een goede manier om nachtactieve dieren in beeld te brengen.

 

Opmars
De bever is aan een succesvolle opmars bezig. Dat is mede te danken aan de bevervriendelijke vispassage in de Maasdijk bij spuisluis Crèvecoeur ('s-Hertogenbosch) en het natuurlijk inrichten van andere  beekmondingen langs de Maas zoals bij Vierlingsbeek. De bever heeft een voorkeur voor rustige rivieren en meren omzoomd door broekbossen met bomen als wilg en es.

Het waterschap houdt het werk van deze welkome ‘waterbeheerder' wel goed in de gaten. De bever bouwt immers burchten en dammen. Uiteraard zónder overleg, maar tot nu toe leidt dit niet tot overlast. Samen met de provincie Noord-Brabant en de andere waterschappen werkt waterschap Aa en Maas aan een zogeheten ‘Beverprotocol' met afspraken over waterbeheer op locaties met bevers.