Uitnodiging dorpsraadvergadering

 

Datum: dinsdag 2 december 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

 1. Welkom
   
 2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 4 november 2014.
   
 3. Bestuursaangelegenheden.
   
 4. Algemene informatie:
  4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
  4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
  4.1.2 Werkgroep kindcentrum
  4.1.3 Werkgroep wonen
  4.1.4 Werkgroep welkomstpakket
  4.2 Inventarisatie AED’s
  4.3 Terugkoppeling van het project "veiligheid op de Maaslijn" een schouw op  de stations
  4.4 Invullen paneel n.a.v. 70 jaar bevrijding in het gemeentehuis t,b,v, de nieuwjaarsreceptie 2 jan. 2015
  4.5 Behandelen aanvraag financiële bijdrage Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
  4.6 Behandelen aanvraag financiële bijdrage vuurkorfsessies 2015
   
 5. W.v.t.t.k.
   
 6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 4 november 2014).
   
 7. Rondvraag

 

 

Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

De Dorpsraad Vierlingsbeek

De notulen van de vergadering van 4 november 2014 staan op de site http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek/notulen/