Haalbaarheidsonderzoek Multi Functionele Accommodatie (MFA) Vierlingsbeek

Regiegroep MFA geeft haar opdracht terug aan de dorpsraad Vierlingsbeek

 

Breed gedragen door een raadpleging van de gemeenschap op 25 november 2019, met een grote opkomst van jong en oud, heeft de regiegroep, in het leven geroepen door de dorpsraad Vierlingsbeek, vervolgens alles in het werk gesteld om te komen tot een professioneel en onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor een MFA in Vierlingsbeek. Hierbij moet nadrukkelijk en voor alle duidelijkheid worden gesteld, dat voor de regiegroep een MFA meer is dan een gemeenschapshuis.

 

Dat resulteerde vervolgens tot verbazing van de regiegroep/dorpsraad in een raadsvoorstel van het college van de Gemeente Boxmeer, tot afwijzing van een krediet om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

 

Tijdens behandeling van het raadsvoorstel in de voorafgaande commissievergadering, die daarover een advies aan de gemeenteraad moet verstrekken, werd getwijfeld aan het brede draagvlak binnen de gemeenschap, waarbij het bestuur van Joffershof een sleutelrol bleek te vervullen.

 

Er werd door de fracties geadviseerd om een gesprek te arrangeren tussen Joffershof, Regiegroep en verantwoordelijk wethouder om daarover helderheid te krijgen.

 

Om onduidelijkheid uit de wereld te helpen en om unanimiteit binnen de gemeenschap te (her)bevestigen, heeft de dorpsraad/regiegroep het bestuur van Joffershof gevraagd om hierover vooraf met elkaar, zonder gemeentelijke inmenging in gesprek te gaan. Te meer omdat bij nadere beschouwing meerdere verschillende/ twijfelachtige/onduidelijke signalen vanuit het bestuur van Joffershof werden waargenomen.

 

Het bestuur van Joffershof heeft een dergelijk gesprek echter afgehouden. Daarop is een brief door de dorpsraad aan het bestuur van Joffershof gestuurd.

 

Vervolgens heeft er wel een gesprek (d.d.16-6-2020) op advies van de commissievergadering (gemeente Boxmeer) plaatsgevonden tussen een delegatie van het bestuur van de Joffershof; een delegatie van de regiegroep/dorpsraad en de verantwoordelijk wethouder W. Hendriks met ambtenaar.

 

De centrale vraag vanuit de dorpsraad/ regiegroep was: “Is het bestuur van Joffershof VOOR of TEGEN het beoogde haalbaarheidsonderzoek?”

 

Het antwoord van Mevr. Willems (voorzitter bestuur Joffershof) was:” Nee, want het bestuur van Joffershof wil het beste voor onze hele gemeenschap en dat is een verbouwd, toekomstbestendig Joffershof.”

 

Tijdens dit gesprek bleek dat de wethouder en het bestuur van Joffershof het op alle fronten met elkaar eens waren, men vulde elkaar aan en ondersteunde elkaar. Op grond van dit laatste gesprek heeft de regiegroep de opdracht aan de dorpsraad teruggegeven. Zie hieronder het statement van de regiegroep.

 

Maarten Berbers
Voorzitter dorpsraad Vierlingsbeek

 

 

Statement regiegroep MFA: “Wij geven de opdracht terug!”

 

Wat begon als… “energie om er met een gemêleerd gezelschap, representatief voor de dorpen te onderzoeken wat er nodig is om de “gemeenschapsfaciliteiten van Vierlingsbeek en Groeningen te borgen voor de toekomst”…

 

Eindigt nu in… frustratie en teleurstelling.

 

Oprechte burgerparticipatie en welgemeende vorm van kerndemocratie waar de gemeente de mond van vol heeft is hiermee vakkundig om zeep geholpen.

 

Hoewel we er zeker wel toe worden uitgedaagd om verder te gaan met dit tijdrovende maar inmiddels ook frustrerende traject rondom een haalbaarheidsonderzoek MFA, passen wij er voor om ons verder uit te laten spelen en met modder te gaan gooien binnen onze eigen gemeenschap...

 

Wij hebben respect voor het bestuur van Joffershof en begrijpen hun beweegredenen vanuit hun perspectief maar hadden gehoopt dat zij zich open zouden stellen voor het haalbaarheidsonderzoek. De regiegroep is niet tegen hoogstnoodzakelijke aanpassingen voor de korte termijn van Joffershof, maar ziet Joffershof niet als toekomstbestendig MFA voor Vierlingsbeek. Juist een onafhankelijk onderzoek kan volgens de regiegroep en dorpsraad uitwijzen wat Vierlingsbeek voor de toekomst nodig heeft. Joffershof zal daarin ongetwijfeld meegenomen worden.

 

Het bestuur van Joffershof is van mening dat ze deze verantwoordelijkheid voor nu en de komende 20 jaar zelf kunnen dragen en is tegen het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek.

 

Dit verschil van mening dreigt echter misbruikt te worden om een belangrijke objectieve beslissing voor de toekomst van Vierlingsbeek te dwarsbomen. De rol van de verantwoordelijk wethouder is hierin zéér dubieus.

 

De eenzijdige notulen van een recent gesprek tussen betrokken partijen (dd 16-06-2020; notulen waarvan wij er vanuit gaan dat deze geaccordeerd zijn door de wethouder) waren hiervoor de druppel. Uit deze notulen blijkt dat de wethouder zich in dezen niet opstelt als volksvertegenwoordiger maar als vertegenwoordiger van het bestuur van Joffershof.

 

Dit is voor ons de reden om te zeggen "genoeg is genoeg”. Wij geven de opdracht terug aan de dorpsraad en laten ons niet verder misbruiken in dit dossier.

 

Alles is gezegd, het is nu aan de gemeente en haar gemeenteraad om hier een wijs bestuurlijk besluit over te nemen tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2020. Ons advies is en blijft daarom klip en klaar: ”Investeer in een onafhankelijk onderzoek om te bezien wat de juiste plek en de juiste functies zijn voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek en Groeningen.”

 

Wij hebben ons maximaal ingespannen voor een toekomstgericht plan voor Vierlingsbeek en Groeningen en bedanken de gemeenschap voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

De regiegroep MFA,

 

Marijn Tacken, Govert Ketelaars, Christel Nabuurs, Lisette Verploegen, Wouter van Dongen, Ron van Daal, Luc Cuijpers, Sjaak Rambags en Petro van Bergen

 

Reacties naar aanleiding van dit bericht kunt u per mail sturen naar het secretariaat van de dorpsraad van Vierlingsbeek: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl