Informatie meldingen politie

 

Een misdaad melden, hoe werkt dat eigenlijk?

Gemeenten, politie, belastingdienst, Openbaar Ministerie en nog veel meer (overheids)instanties werken hard om samen uw wijk veilig te houden. Vaak gebeurt dit achter de schermen en heeft u dit als inwoner niet in de gaten. Soms zijn er controles waarbij dit werk opeens heel zichtbaar wordt. Denk aan een grote controle bij een woonhuis of bedrijfspand. ‘Samenwerkende overheden’ trekken dan samen op en gaan op basis van signalen of meldingen een kijkje nemen op een bepaald adres. Soms zijn er controles op meerdere adressen tegelijkertijd. Deze controles zijn altijd onaangekondigd.

 

Melden: samen sterk tegen ondermijning

Het klinkt misschien cliché, maar de overheid ziet en hoort niet alles wat er in een wijk gebeurd. Sterker nog, ze horen misschien wel heel weinig van wat er écht speelt. De enige die dat echt weet, en ook kán weten, dat bent u, de inwoner zelf! U bent de oren en ogen van uw wijk. In heel veel gevallen is uw wijk rustig en veilig, maar mocht u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden hebben van criminaliteit, dan kunt u dit melden. De enige manier om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, is door samen op te trekken, overheid in inwoners. Meldingen van u zijn dan ook ontzettend waardevol voor de aanpak van criminaliteit.

 

Hoe kunt u melden?

U kunt altijd melden bij de politie, bijvoorbeeld via uw wijkagent of via (0900) 8844. Het kan voorkomen dat u een vermoeden van criminaliteit heeft, maar de dader kent. Of dat u om een andere reden niet naar de politie kunt of durft. Dan kunt u volledig anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit kan online via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via (0800) 7000.

 

Melden, en dan?

Uw (anonieme) melding wordt zonder twijfel heel serieus genomen. Als u via uw wijkagent of de politie een melding doet, dan krijgt u als dat mogelijk is een terugkoppeling. Soms lukt dat niet in het kader van lopend onderzoek. Als u anoniem een melding doet, dan hoort u hier niks van. Eigenlijk is dat ook logisch, want als u anoniem een melding maakt, dan is ook niet bekend naar wie hierover een terugkoppeling verstuurd kan worden. Niemand weet immers wie die melding heeft gedaan.

Wanneer er voor een bepaald adres of in een bepaalde wijk veel (dezelfde) meldingen binnenkomen van inwoners, maar ook bijvoorbeeld van de wijkagent of een gemeenteambtenaar, dan is dat reden om over te gaan tot actie.

 

Vragen?

Heeft u vragen over melden, of heeft u een vermoeden van criminaliteit? Neem dan contact op met uw wijkagent, de politie of de gemeente. Op www.politie.nl of op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u altijd meer informatie vinden.