Hoe staat het met de openbare orde en veiligheid in Beek?

 

Eind oktober  2017 staat “de openbare orde en veiligheid binnen de dorpen” centraal in een overleg tussen de wijk- en dorpsraden en de Gemeente .

 

Voor dit overleg wil de dorpsraad graag input hebben van de inwoners van Vierlingsbeek: hoe ervaar jij de openbare orde en veiligheid in ons dorp?

Hierbij valt te denken aan: geluidsoverlast, vandalisme, samenscholingen, geweld, probleemjongeren, geweld, vernielingen, horeca, openbare inrichtingen, overvallen, overlast van (hang-)jeugd, evenementen, sluitingstijden, alcohol bij minderjarigen, verboden activiteiten, speelgelegenheden, etc.  

 

Bovendien willen wij graag van jou horen, of er op het gebied van de verkeersveiligheid in - en rond Vierlingsbeek aandachts- c.q. verbeterpunten zijn.  

 

Onze vragen aan jou:

-        Hoe kijk jij aan tegen de openbare orde en veiligheid? 

-        Heb jij aandachtspunten voor w.b. de verkeersveiligheid?

 

Wij zouden het op prijs stellen wanneer jij uiterlijk vrijdag 29 september a.s  een reactie stuurt naar ons secretariaat: frans.spiekman@ziggo.nl , Heihoekscheweg 42.  Je kunt ook bellen: 631826 (Frans Spiekman) of 632426 (Vincent Gerrits)

 

Op de volgende dorpsraadvergadering d.d. 3 oktober a.s. zal het onderwerp ‘openbare orde en veiligheid’ aan de orde komen. Natuurlijk ben je dan van harte welkom!

 

dorpsraad Vierlingsbeek