LVCNET kan gewoon door met glasvezelplannen

 

De BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) heeft laten weten aan de coöperatie LVCNET u.a. dat zij de aanvraag voor een lening, tegen gunstige voorwaarden, in het kader van het breedbandfonds negatief heeft beoordeeld.

 

De aanvraag betrof het aantrekken van een lening met een omvang van 6,1 miljoen euro met als doel om in het buitengebied van het Land van Cuijk glasvezel te kunnen aanleggen. De omvang van de lening betreft circa 12% van het totaal benodigde bedrag dat geïnvesteerd moet worden om alle huishoudens en bedrijven aan te sluiten.

 

Bezwaar

De afwijzing is te betreuren echter LVCNET gaat niet bij de pakken neerzitten. LVCNET heeft, ook zonder een lening van de BOM, een sluitende businesscase. Desondanks overweegt LVCNET bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing.  LVCNET ziet elementen die absoluut verkeerd zijn geïnterpreteerd, zo niet feitelijk onjuist zijn.

 

Glasvezel voor iedereen

De voorbereidingen voor de vraagbundelingscampagne zijn in volle gang en het project loopt op schema. Er is reeds contact met commerciële banken aangaande de financiering.
De doelstelling van LVCNET is en blijft alle gezinnen en bedrijven in het Land van Cuijk voorzien van een toekomstbestendige breedbandaansluiting tegen een zo laag mogelijke prijs. LVCNET heeft het beste en goedkoopste aanbod voor het Land van Cuijk.