Wat kan of moet anders met de openbare ruimte in ons dorp?

 

Elk jaar stelt de gemeente een uitvoeringsprogramma “Werk In Uitvoering” (WIU) op, waarbij hulp c.q. inbreng van inwoners van de dorpen gevraagd wordt.

 

Wat is WIU?

 

“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoeringsprogramma van werkzaamheden als onderhoud en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, straten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc., eigenlijk alles wat je in de openbare omgeving tegenkomt.

 

Hiervoor wil men een concept-plan opstellen, waarvoor men de hulp van inwoners vraagt. De gemeente wil nl. input voor het concept-plan hebben en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp knelpunten en/of wensen in de openbare ruimte zijn. Deze wil men inventariseren en betrekken bij het definitief maken van het plan waarbij een tweejarig uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt opgesteld. Het definitieve plan wordt vervolgens medio 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders, waarna eind 2019 c.q. in 2020 de werkzaamheden uitgevoerd worden.

 

Vorig jaar zijn door input van inwoners een aantal punten voor de WIU aangedragen welke door de gemeente overgenomen zijn en in 2018 of 2019 uitgevoerd gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  •  vervanging van bomen in de Spoorstraat (wortels van oude bomen drukten het trottoir omhoog èn geen fraaie bomen),
  • oplossen van verstoppingen in riolering van Laurentiusstraat t.h. van huisnrs 1 en 3 (bij regenbui ontstond grote plas water op straat), en
  • verbetermaatregelen op kruising Grotestraat-Staaiweg-Laurentiusstraat (onvoldoende en onduidelijke aanduiding van gelijkwaardige kruising).

 

De dorpsraad wil weer graag voor ons dorp de gevraagde input voor het nieuwe concept-plan WIU verzamelen. Daarom willen wij jou vragen:

 

Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de openbare ruimte en/of heb jij misschien wensen voor wat betreft die openbare ruimte?

 

Denk daarbij aan aspecten als: is de veiligheid in het geding, is er risico op ongelukken, is er vorm van hinder voor (bijv.) weggebruiker, hoe is het aanzien en uitstraling, hoe is de staat van onderhoud, willen we meer groen, ziet het er verzorgd uit, is revitalisering wenselijk ? Zelfs zgn. “out off the box” ideeën zijn welkom!

 

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk zondag 2 december a.s. naar ons secretariaat: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl, of p/a Heihoekscheweg 42. Je kunt ook bellen: 631826 (Frans Spiekman) of 632426 (Vincent Gerrits)