Hou het leuk voor elkaar, vuurwerk pas met oudjaar!

De Dorpsraad heeft van een aantal inwoners klachten ontvangen over het nu al afsteken van vuurwerk. Ja, u leest het goed: in november wordt al geknald, terwijl vuurwerk volgens traditie bij de jaarwisseling hoort!

 

Het bezitten en afsteken van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit. Daarin is o.a. bepaald dat het verboden is om (consumenten-)vuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00u en 1 januari 02.00u van het daaropvolgende jaar.

 

Overtreders van het Vuurwerkbesluit kunnen een boete of gevangenisstraf krijgen. Jongeren kunnen zelfs ook in aanmerking komen voor “Halt”-straffen, waarbij de ouders actief betrokken worden.

 

Vuurwerk afsteken mag dus uitsluitend met Oud en Nieuw en tot dan wil geen enkele inwoner van Vierlingsbeek opgeschrikt worden door het geknal van vuurwerk.

 

Bij deze willen wij dan ook de veroorzakers dringend verzoeken om met het afsteken te stoppen en te wachten tot oudjaarsavond 18.00u. Aan ouders willen wij vragen om hun kinderen te wijzen op het verbod en de straffen. Laten we met z’n allen proberen om het lekker rustig te houden in ons dorp!

 

Mocht er echter toch vuurwerk afgestoken worden en dit leidt tot overlast, dan verzoeken wij dit DIREKT TE MELDEN via één van onderstaande kanalen:

  • Politie, tel. 0900-8844,
  • MijnGemeente-app,
  • Gemeente Boxmeer, tel. 0485-585911

 

De politie heeft bevestigd, dat ons dorp als overlastlocatie meegenomen wordt in een project “vuurwerkoverlast” en verleent dus alle mogelijke medewerking.

 

Natuurlijk hoopt heel Vierlingsbeek op veel en fantastisch mooi vuurwerk met de jaarwisseling, maar laten we het tot dan vooral leuk voor elkaar houden.

 

Dorpsraad Vierlingsbeek