Vierlingsbeek is ouder dan gedacht

 

Tijdens het archeologisch onderzoek “achter het Vrijthof” is het volgende gevonden:

  • 15 crematiegraven, voorlopige datering Late Bronstijd-Vroege IJzertijd. Verschillende urnen zijn mooi intact (zie foto), zelfs een met een deksel. Waar de nederzetting ligt, die bij die grafveld hoort is (nog) onbekend. In de urnen zijn een ring en koperen speldjes gevonden (zie foto). Dit is als gift meegegeven aan de overledene.
  • 4 Volle Middeleeuwse huisplattegronden (12de-13de eeuw). Dit is bijzonder in zo’n klein gebied & dat enkele eeuwen na de crematiegraven het gebied opnieuw gebruikt is.
  • Kelderkuil of hutkom, gedateerd in de 12de-14de eeuw: rechthoekige structuur met verdiepte bodem, vooral uit vroegere perioden bekend. Dit werd gebruikt als (ambachts)schuurtje. Parallellen van deze structuur zijn niet bekend. Hutkommen uit de Volle Middeleeuwen zijn een zeldzaam fenomeen. Over een eventuele functie kan vooralsnog niets gezegd worden. Maar dat het om een bijzondere vondst gaat, is zeker.
  • 2 boomstamwaterputten uit de Middeleeuwen

 

Aangetoond is dat Vierlingsbeek al in de Late Bronstijd bestond circa 1100-800 jaar voor Christus. En er in de 12de-13de eeuw wederom bebouwing aanwezig is. Kortgezegd: Vierlingsbeek is ouder dan gedacht.

 

Na de bouwactiviteiten gaat de gemeente een informatie paneel (lessenaar) plaatsen als uiting van de archeologische opgravingen.