Stand van zaken ‘onze’ kerk


Hoe is het met de kerk? Die vraag krijgen wij, Stichting Laurentiuskerk Vierlingsbeek (SLV) regelmatig. Ons antwoord was steevast, we zijn in gesprek met het bestuur van de Parochie MMvdK te Sint Anthonis.


Het is een kleine 3 jaar geleden, dat we middels het presenteren van een plan een handtekeningen-actie hebben gehouden om de kerk open te houden en op een bredere manier voor het dorp Vierlingsbeek-Groeningen beschikbaar te maken. Hier hebben we tegen de 1000 handtekeningen op gehaald. Ondanks al die handtekeningen heeft het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk, gemeend haar beslissing om de kerk te sluiten, doorgezet. In november 2015 is de kerk aan de eredienst onttrokken en 1 januari 2016 gesloten.


Hoe zijn wij gevaren met het bestuur van de parochie? Wij hebben onze Plan van Aanpak gepresenteerd.  Echter werd dit met als argument ‘financieel onvoldoende onderbouwd’ , nooit echt geaccepteerd. Toen eind vorig jaar het bestuur van de parochie MMvdK (m.u.v. de voorzitter Pastoor van der Sluis) opstapte, hebben wij contact gezocht met het Bisdom ‘s Hertogenbosch.  J.l. 22 maart hebben wij als Stichting Laurentius Vierlingsbeek, een gesprek gehad.


Het Bisdom ziet twee mogelijkheden:

  1. Kerkgebouw als kerk terug naar de gemeenschap van Vierlingsbeek/Groeningen: kan alleen als het gebouw (weer) gebruikt gaat worden als katholieke kerk. Dit betekent dat er geen andere activiteiten in de kerk mogen plaatsvinden. Overigens ziet het Bisdom dit niet als een reële oplossing omdat zij dit financieel niet haalbaar achten.
  2. Kerkgebouw herbestemmen. Daar het kerkgebouw van de parochie MMvdK is (en dus niet van ‘Vierlingsbeek’ !) moet hier overeenstemming over worden bereikt met het bestuur van de parochie. Gedacht moet worden aan het geheel ( dus én grond én gebouw) kopen ( wie brengt dit op?) of gebouw in (langdurige) erfpacht voor € 1 en grond voor een te bepalen bedrag in erfpacht nemen. Bij het laatste blijft parochie eigenaar en zal Vierlingsbeek aan bepaalde voorwaarde van gebruik moeten blijven voldoen en blijft parochie over de schouder meekijken of dit inderdaad gebeurt. Bij het laatste moet je je eigen afvragen of we dit willen en hiermee voldoende steun en gunbaarheid vanuit het dorp mogen verwachten.

 

Inmiddels heeft u in de media ook kunnen vernemen dat namens de parochie Moeder Maria van de Kerk, mevrouw Wilma Smit uit Sint Anthonis is aangezocht om het interieur en de kerkschatten van de gesloten kerkgebouwen in de parochie een andere bestemming te geven. Wij hebben als Stichting Laurentius Kerk van begin af aan gepleit om alle kerkelijke spullen van de kerk Vierlingsbeek IN Vierlingsbeek te behouden en zo mogelijk museaal ten toon te stellen in een daarvoor geschikte ruimte in de kerk. Ons uitgangspunt is dat alle kerkelijke spullen door de eeuwen heen door het volk bijeen zijn geschonken. Zelfs enkele zaken zoals de Calvariegroep, het Laurentiusbeeld, het Laurentiusvaandel, de houten beelden en de kruiswegschilderijen, behoren tot de monumentale eigendommen van Vierlingsbeek dan wel de kerk Vierlingsbeek. De Stichting is dan ook bezig om met mevrouw Smit in contract te treden om bovenstaande te bewerkstelligen. Mocht dit niet lukken dan zullen wij u dat zeker en zo snel mogelijk laten weten, want dit mag zeker niet gebeuren !!!

 

Beste bewoners Vierlingsbeek/Groeningen, wij blijven in gesprek met de parochie, en blijven trachten het kerkgebouw in haar huidige vorm terug te krijgen naar de gemeenschap zodat een veel bredere en gerespecteerde inzetbaarheid mogelijk is voor die gemeenschap. Dan alleen denken wij dat er draagkracht vanuit de gemeenschap is en komt.

 

Mochten er mensen zijn die ideeën hebben, mee willen denken,  wij gaan graag met U in gesprek. Reageer gerust via info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl. Ook als u bovenstaande actie(s) ondersteund of algemeen hierover wat kwijt wil, reageer gerust.


Kijk voor het PLAN van AANPAK en alle overige info op de dorpssite http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Sjaak Verstegen – Rene Schaeffers – Joop Verbeeten