Uitnodiging dorpsraadvergadering

 

Datum: dinsdag 2 september 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

 

Agenda

 

 1. Welkom
   
 2. Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige vergadering d.d. 3 juni 2014.
   
 3. Bestuursaangelegenheden.
   
 4. Algemene informatie:
  4.1 Stand van zaken uitwerking dorpsvisie Vierlingsbeek.
  4.1.1 Werkgroep gemeenschaphuis
  4.1.2 Werkgroep kindcentrum
  4.1.3 Werkgroep wonen
  4.1.4 Werkgroep dagbesteding
  4.1.5 Werkgroep welkomstpakket
  4.2 Stand van zaken deelname Brabantse Dorpen Derby
  4.3 Toekomst kermis.
  4.4 Klacht illegale zandstorting en stortingsmogelijkheden bewoners Vierlingsbeek.
  4.5 Definitieve vaststelling logo Dorpsraad en website.
  4.6 Aankondigingsbeleid en belangstelling informatiepanelen (aanbod Grafipoint).
  4.7 Bezoek college van B&W en partneroverleg.
  4.8 Schoonmaken kruisbeeld spoorstraat
  4.9 Bijeenkomst VKKNB Samenredzaamheid donderdag 25 september 2014.
  4.10 Klacht landbouwverkeer (e-mail Sjaak).
  4.11 Aanvraag bijdrage balvangnetten (speelplaats beleid gemeente) buurtvereniging Heihoek.
  4.12 Deelname project geveltuinen (e-mail Willem van de Rijdt)
  4.13 Partneroverleg 2014 woensdag 15 oktober 2014 om 20:00 uur in gemeentehuis.
   
 5. W.v.t.t.k.
   
 6. Bespreken uitstaande acties (zie notulen 3 juni 2014).
   
 7. Rondvraag

 

Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.

 

De Dorpsraad Vierlingsbeek

 

De notulen van de vergadering van 3 juni 2014 staan op de site http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ onder de kop “Dorpsraad”.