Inventarisatie buurtvereningen Vierlingsbeek

 

Middels deze oproep wil Dorpsraad Vierlingsbeek inventariseren welke buurtverenigingen ons dorp rijk is. Dit kunnen actieve, maar ook “slapende” buurtverenigingen zijn. Bent u bestuurslid van zo’n vereniging, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

  • Naam buurtvereniging
  • Naam secretaris / contactpersoon
  • Postadres
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer secretaris / contactperoon

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Deze gegevens kunnen per e-mail of per post verstuurd worden naar de secretaris van de dorpsraad.

F.J.M. Spiekman

Heihoekscheweg 42

5821GG Vierlingsbeek

E-mail: frans.spiekman@ziggo.nl