Nieuwsflits 14 MFA Vierlingsbeek

 

Update MFA-kernteam

Op 5 januari 2021 is het haalbaarheidsonderzoek MFA door de dorpsraad vastgesteld.

 

Op 6 januari 2021 is het onderzoek voor de gemeenschap ontsloten (terug te lezen via http://www.mfa-vierlingsbeek.nl). Tegelijkertijd is het onderzoek met aanbiedingsbrief doorgezet aan de gemeente Boxmeer


De dorpsraad is druk doende met het verder formeren van een kernteam voor het vervolgtraject. Inmiddels is Stichting Laurentius Vierlingsbeek daarbij aangesloten. Het bestuur van Stg. Joffershof is helaas niet op onze uitnodiging ingegaan om deel uit te maken van de kerngroep. Zij wil eerst besluitvorming door  de gemeente afwachten.


Op 2 februari jl. heeft er over het haalbaarheidsonderzoek, op verzoek van de gemeente, een gesprek van het voorlopige kernteam met verantwoordelijk wethouder Hendriks plaatsgevonden.

 

Wethouder Hendriks heeft daarin meegedeeld dat er op 11 maart a.s. een werkbijeenkomst voor de gemeenteraad over dit onderwerp gaat plaatsvinden. De werkbijeenkomst is helaas niet toegankelijk voor externen.


Aansluitend aan dit gesprek zijn door de wethouder een aantal aanvullende vragen geformuleerd m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek waarop zij uiterlijk 1 maart a.s. antwoord verwacht.


Aangezien het niet de bedoeling is dat het voorlopig kernteam bij deze werkbijeenkomst aansluit worden de vragen en onze beantwoording ook aan alle raadsleden toegezonden. Tegelijkertijd nodigen wij hen uit voor een digitaal vragenuurtje voorafgaande aan voornoemde werkbijeenkomst. Tijdens dit vragenuurtje willen wij graag, daar waar nodig, een en ander toelichten.

 

Ons verzoek voor de volgende fase van MFA:
Middels diverse oproepen in Globaal en op Facebook hebben we in het najaar van 2020 iedereen uitgenodigd om met ons mee te denken en mee te praten. We zijn dan ook blij dat daar veel mensen gehoor aan hebben gegeven. We zullen dit ook in de volgende fases van het proces blijven doen. 


Heeft u kritische vragen over de opzet of inhoud van onze werkwijze dan vragen wij u vriendelijk om deze vragen eerst aan ons te stellen of de kritiek met ons te delen alvorens u ze deelt met de Gemeenteraad of publiceert. Het zou zonde zijn dat we door deze individuele  publiciteitsacties tegen elkaar worden uitgespeeld. Ons doel is en blijft, een toekomstgericht MFA. Een MFA wat toegankelijk is voor iedereen, waar verbinding plaatsvindt, wat duurzaam haalbaar en betaalbaar is! En waar we met zijn allen TROTS op zijn.


Met vriendelijke groet, 


Het kernteam i.o.
mfavierlingsbeek@gmail.com

 

Alle publicaties met betrekking tot MFA Vierlingsbeek: http://www.mfa-vierlingsbeek.nl