Zaterdag 22 januari OUD PAPIER nieuwe wijze.

 

Komende zaterdag 22 januari is het alweer de 2e maal dat het oud papier door de inwoners Vierlingsbeek-Groeningen zelf gebracht en in de container gezet dient te worden. En dit maal zijn de even huisnummers aan de beurt. De 1e maal op 8 januari jongstleden kwamen er helaas een aantal problemen naar boven. Achteraf bezien verklaarbaar, maar ja zoals het gezegde al aangeeft: “Achteraf is het gemakkelijk de koe in de kont kijken” 


Zo hadden we deze eerste maal te maken met extra aanvoer papier doordat in december en de 1e week januari = totaal 6 weken, geen oud papier ophalen mogelijk was. Straks komen we in een normaal ritme van 4 weken. Verder gaan we in ieder geval vanaf 22 januari zorgen dat er vanaf het begin om 9:00 uur zeker 2 en als kan 3 bakcontainers tegelijkertijd geopend zijn. Zo kunnen we sneller auto’s ‘verwerken’ en slinkt de filevorming dan wel wachttijd. Het is voor alle partijen, bewoners maar ook de leden van de oud-papier verenigingen, gewoon ook wennen aan deze nieuwe methodiek die door de gemeente is verkozen.  Na 19 februari zullen we beslist in een meer normale situatie komen en zullen we alsdan nauwgezet evalueren welke knelpunten nog opgelost moeten worden. Onderstaand nog even wat punten op een rij om een en ander zo goed als mogelijk te laten verlopen.

 

 

  • Om de 2 weken zaterdags (de oneven weken) van 9:00 uur tot 12:00 uur kunt u uw oud papier kwijt door zelf te brengen aan de Soetendaal (langs het spoor op – gedeelte van de vrachtwagenparkeerplaats).  
  • U wordt verzocht het oud papier zelf in de gereedstaande bak-containers te plaatsen. Hierbij dient ACHTERAAN in de containerbak begonnen te worden met OPSTAPELEN tot de rand. 
  • Het dringende verzoek is om de route met auto’s zeg maar net voor de spoorwegovergang links de straat Soetendaal in te rijden – oud papier lossen – en dan langs de De Vier Linden op weer naar de Spoorstraat. 
  • Om enige verdeling te bereiken wordt gevraagd om de ene oneven-week-zaterdag de ONEVEN HUISNUMMERS en de volgende oneven-week-zaterdag de EVEN HUISNUMMERS. Dus zaterdag 22 januari de even huisnummers van Vierlingsbeek-Groeningen en zaterdag 5 februari weer de oneven huisnummers.  
  • Wij vragen u om om te zien naar buren die moeilijker ter been zijn of geen vervoer hebben. Uiteindelijk brengt ons dit ook weer tot elkaar en ondersteund dit onze samenzorg met elkaar.
  • Er zijn 2 leden van de oud-papier verenigingen aanwezig die e.e.a. in goede banen moeten leiden. 
  • LET OP zoals altijd al:  GEEN piepschuim – GEEN plastics – geen karton met cementresten. Alleen papier en karton. Handigste, ook voor u zelf, is om pakketten te maken in een omdoos of stevig met touw.


Hopende op uw medewerking in deze, 

 

Namens de oud papier verenigingen Vierlingsbeek/Groeningen:

Harmonie De Herleving / Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek / St. Anthonius en St. Nicolaasgilde

 

coördinator Harmonie De Herleving: Jan Stoffelen 06-48236890

coördinator St. Anthonius en St. Nicolaasgilde: Rinus Thijssen 06-43246914

coördinator Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: Joop Verbeeten 06-54661196