Hoe is het gesteld met de openbare ruimte in ons dorp?

 

De gemeente is al geruime tijd bezig met het opstellen van het     uitvoeringsprogramma “Werk In Uitvoering” (WIU). Hiervoor vraagt de gemeente hulp c.q. inbreng  van inwoners van de dorpen.

 

Wat is WIU?

“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoeringsprogramma van werkzaamheden als onderhoud en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, straten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc.,  eigenlijk alles wat je in de openbare omgeving tegenkomt.

Hiervoor wil men een concept-plan opstellen, waarvoor men de hulp van inwoners vraagt. De gemeente wil nl. input voor het concept-plan hebben en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp knelpunten en/of wensen in de openbare ruimte zijn. Deze wil men inventariseren en betrekken bij het definitief maken van het plan waarbij een tweejarig uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt opgesteld. Het definitieve plan wordt vervolgens medio 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders, waarna eind 2018 c.q. in 2019 de werkzaamheden uitgevoerd worden.   

 

De dorpsraad wil graag voor ons dorp de gevraagde input voor het concept-plan WIU verzamelen. Daarom willen wij jou vragen:  

Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de openbare ruimte en/of heb jij misschien wensen voor wat betreft die openbare ruimte?  

Denk daarbij aan aspecten als:  is de veiligheid in het geding, is er risico op ongelukken, is er vorm van hinder voor (bijv.) weggebruiker, hoe is het aanzien en uitstraling, hoe is de staat van onderhoud, ziet het er verzorgd uit?

 

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk zondag 7 januari a.s  naar ons secretariaat: frans.spiekman@ziggo.nl, Heihoekscheweg 42.  Je kunt ook bellen: 631826 (Frans Spiekman) of 632426 (Vincent Gerrits)

 

DE DORPSRAAD  WENST  IEDEREEN PRETTIGE  KERSTDAGEN  EN  EEN GEZOND  EN  VOORSPOEDIG 2018