Veiligheid in het buitengebied Land van Cuijk


Hoe beleven inwoners en ondernemers in het buitengebied van het Land van Cuijk de veiligheid en de leefbaarheid? Wat vinden zij het meest problematisch en zijn zij bereid om misstanden te melden?
Afgelopen zomer is er een enquête verstuurd naar 5000 adressen in het buitengebied van het Land van Cuijk. Zo’n 30% van de enquêtes kwam ingevuld retour. Doordat alle gemeenten die vanaf 1 januari 2022 deel gaan uitmaken van de gemeente Land van Cuijk betrokken zijn in het onderzoek is nu een nulmeting beschikbaar op basis waarvan de nieuwe gemeente een specifiek en integraal veiligheidsbeleid kan gaan ontwikkelen voor het buitengebied.


De gepresenteerde resultaten laten zien dat de respondenten gemiddeld bijna een 8 geven aan de sfeer, rust en leefbaarheid in hun woonomgeving. Mate van vervuiling en verkeersveiligheid scoren een stuk minder hoog respectievelijk een 6,2 en een 5,8. Deze zaken worden dan ook het meest genoemd wanneer gevraagd wordt naar welke overlast men ervaart en wat moet worden aangepakt. 
Wanneer gevraagd wordt of men weleens verdachte of illegale activiteiten heeft gesignaleerd, dan noemt men: onbekende personen die zich ophouden in de buurt (47%), dealen van drugs (27%), wietteelt (18%), illegale verhuur van woningen (17%), drugslaboratoria (16%) en motorbendes (14%). 

 

In de enquête is ook ruim aandacht besteed aan de meldingsbereidheid bij inwoners. Als er iets aan de hand is, zijn inwoners dan bereid om een melding te doen bij gemeente of politie? Bijna de helft zegt dat ze verdachte of illegale activiteiten melden bij de gemeente, de politie of een andere organisatie.   
Over de rol van de gemeente en politie zijn de meningen verdeeld. Op de stelling: “De gemeente pakt de veiligheid in het buitengebied goed aan” reageert 10% positief en 36% negatief. Op de stelling: “de politie moet de buurt beter in de gaten houden” is 42% het helemaal eens. 10% is het daar helemaal niet mee eens. 

 

Het nieuwe gemeentebestuur van de gemeente Land van Cuijk heeft met dit onderzoek en alle andere beschikbare data op het gebied van veiligheid, belangrijke informatie in handen op basis waarvan gericht beleid gemaakt kan worden voor de inwoners van de gemeente Land van Cuijk. Veiligheid en leefbaarheid staan volop in de aandacht!