Droom van een speeltuin

 

De Young Talents uit het Land van Cuijk hadden onlangs hun Kick off bij hun thuisbasis de Weijer in

Boxmeer. De YTG is een groep ambitieuze jonge talenten uit het Land van Cuijk die kennis, kunde en

kracht bundelt om de regio te verbeteren en op de kaart te zetten. Samen met gemeenten en het

bedrijfsleven buigen zij zich over actuele maatschappelijke thema’s en projecten. Enerzijds dus door

vragen te beantwoorden van bijvoorbeeld gemeenten en het bedrijfsleven, anderzijds ontplooien we

zelf initiatieven die bijdragen aan een betere leefbaarheid. Onder andere in de werkgroepen

centrumbeleid, vrije tijd, wonen en werken maken wij ons hard voor een betere woon-werk-

omgeving en een aantrekkelijker Land van Cuijk voor jonge professionals. Zo werden deze avond de

prominenten en de YTG-ers aan de tand gevoeld over het aantrekkelijk houden en maken van de

regio. De avond werd ingeleid door voorzitter die het stokje overgaf aan twee dames van Op

Verkenning die het publiek prikkelde om dieper naar de behoeftes van de regio te kijken. Zo werden

er ondere andere wensen en dromen verzameld in een hoge hoed. Deze werden behandeld en

concreet bekeken. Zo ook de droom van Renuka van Gaal – De Kunder, haar droom is een speeltuin

voor de hele regio. Zij mocht naar voren komen en haar idee toelichten. Het balletje is aan het rollen

gegaan, omdat zij die avond direct tips kreeg van de aanwezig prominenten alswel de mede ytg-ers.

Er is direct actief aan de slag gegaan met een enquête tot gevolg. Zo kunnen zij inventariseren hoe

groot de behoefte/vraag is van de andere burgers. Deze enquête is intussen ontwikkeld en sinds 2

juni 2015 op internet geplaatst.

 

Het verzoek is aan iedereen om hierop te reageren zodat de YTG een goed beeld krijgt van de

behoefte aan een speeltuin.

 

Iedereen kan de enquête invullen via de volgende link:

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=240286