Burger Participatie Raad Boxmeer zoekt onafhankelijk voorzitter (m/v)

 

De Burger Participatie Raad (BPR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid binnen het Sociaal Domein en de uitvoering van dit beleid. De Jeugdwet, de WMO wet en de Participatie wet zijn een onderdeel het Sociaal Domein. De werkzaamheden van de BPR hebben betrekking op nieuw te formuleren beleid, de praktische uitvoering, eventuele knelpunten in de uitvoering en nieuwe ontwikkelingen binnen het Sociaal domein.

De BPR Boxmeer bestaat uit drie kennisgroepen te weten: Jeugdwet, WMO wet en Participatiewet. Iedere kennisgroep bestaat uit maximaal acht personen. De leden van de BPR komen uit alle dorpen van de gemeente Boxmeer en uit alle lagen van de bevolking.

Van de nieuwe onafhankelijk voorzitter verwachten wij dat hij/zij:

  • woonachtig is de gemeente Boxmeer;
  • niet politiek en/of ambtelijk actief is in de gemeente Boxmeer;
  • geen (leidinggevende) positie heeft binnen de sociale organisaties die subsidie afhankelijk zijn.
  • de vergaderingen van de totale BPR en het dagelijks bestuur van de BPR leidt;
  • beleidsstukken, ingewikkelde processen en concept adviezen kan beoordelen en tot de essentie weet terug te brengen;
  • belangstelling heeft voor het totale beleidsgebied Sociaal Domein;
  • samen met de leden van de BPR met plezier en enthousiasme de belangen van de inwoners van de gemeente Boxmeer behartigd.

 

Heeft u belangstelling voor deze functie stuur dan uw brief met cv en motivatie (voor zaterdag 1 juli 2017) aan BPR Boxmeer, t.a.v. Secretariaat BPR, Adriaen van Ostadestraat 10, 5831 BS Boxmeer. U kunt uw reactie ook per mail sturen naar: BPRBoxmeer@gmail.com