Inwijding gerestaureerd kruisbeeld in Vierlingsbeek op vrijdag 25 maart a.s.

 

Het  markante kruisbeeld aan de Spoorstraat is de afgelopen tijd grondig gerestaureerd.

Na ca 80 jaar was het  corpus en het kruis sterk aangetast door de tijd en weer en wind.

Enkele leden van de dorpsraad hebben in het voorjaar van 2015 het plan opgevat om het kruisbeeld, dat een beeldbepalend stukje erfgoed is van Vierlingsbeek, weer in goede staat te brengen.

Dat bleek geen eenvoudige zaak.

Het kruisbeeld is in de dertiger jaren van de vorige eeuw aan de gemeenschap van Vierlingsbeek geschonken en zoals toen gebruikelijk was, heel  modern,  van beton gegoten.

Door betonrot was het beeld echter zwaar beschadigd geraakt en ook het hout bleek bij nadere inspectie behoorlijk rot.

Voor het corpus werd contact opgenomen met de Stichting Kruisen en Kapellen van Venray, specialisten in reparatie en restauratie van kruisen en beelden.

Deze waren bereid het corpus vakkundig en duurzaam te herstellen.

De plaatselijke timmerman Wim Geurts was bereid een nieuw kruis te maken van eerste klas eikenhout. Het hout kwam uiteindelijk uit Duitsland waar zulk goed hout nog te verkrijgen is.

Na maanden van intensieve arbeid van een aantal vrijwilligers en veel manuren van zowel  de Stichting Kruisen en kapellen uit Venray alswel van de werkgroep van de dorpsraad is het beeld nu klaar en het moet gezegd, het ziet er weer mooi uit.

Tevens is de onderbouw geheel vernieuwd met een mooie bakstenen console en is het geheel  weer opnieuw beplant. Dit dankzij John Ebbers, de direct aanwonende vakman metselaar.

Het kruisbeeld zal nu op Goede Vrijdag 25 maart om 16.00u weer aan de bevolking worden gepresenteerd.  Het zal opnieuw worden gewijd door  oud-pastoor Teunissen van Vierlingsbeek.

De dorpsraad nodigt iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het is een belangrijk erfgoed monumentje in de openbare ruimte van Vierlingsbeek !