Ook Aquafit voor ouderen uit Vierlingsbeek en Groeningen

Tot op heden heeft de SWOGB i.s.m. zwemschool Joke uit Holthees aquafit aangeboden in een deel van de gemeente Boxmeer. Nu staan we op het punt om dit aan te bieden aan alle senioren van de gemeente Boxmeer.

 

Aquafit wordt door de SWOGB aangeboden als een bewegingsactiviteit aan senioren uit de gemeente Boxmeer. Aquafit houdt in dat mensen die op het droge moeite hebben met bewegen en die angst hebben om te vallen, door een fysiotherapeut worden begeleid met gevarieerde oefeningen in het water. Gedurende 38 weken per jaar vindt de activiteit in groepsverband wekelijks plaats in Zwembad Joke te Holthees. In beginsel is vrij zwemmen niet mogelijk. (Aan het begin of einde van de activiteit kan dit in zeer beperkte mate.)

 

Opgave

Er zijn op dit moment verschillende groepen. De zwemschool probeert nieuwe aanvragen in te plannen in goed overleg met de aanvrager. Zo zijn niet alle groepen geheel bezet en zijn er mogelijkheden om nieuwe groepen op te starten. Voor informatie kunnen belangstellende terecht bij:

 

Coördinator senioren activiteiten Holthees Nico van Tilburg: naftilburg@gmail.com of tel. 06-15038604

 

Beschikbare tijden

  • Dinsdags van 13.30 uur tot 14.30 uur nog 7 plekken beschikbaar
  • Vrijdags van 11.15 uur tot 12.15 uur nog 2 plekken beschikbaar

Nieuwe lesuren

  • Maandag van 12.15 uur tot 13.15 uur nog 10 plekken beschikbaar
  • Donderdag van 12.15 uur tot 13.15 uur nog 10 plekken beschikbaar

Voorwaarden

  • Voor alle senioren uit de gemeente Boxmeer. (Ook voor niet KBO leden)
  • Het aanmeldingsformulier wordt op de eerste les ingevuld bij Joke.
  • De eigen bijdrage is € 60,-- per persoon per kwartaal. Te voldoen via machtiging.
  • Per jaar heeft elke deelnemer recht op 38 weken. In overleg met Joke Janssen van de zwemschool wordt dit concreet gepland.
  • Indien er vanwege persoonlijke omstandigheden minder dan 38 maal wordt deelgenomen, is er geen recht op teruggave van de bijdrage. Bij langdurige ziekte stopt na 3 maanden de inhouding.
  • De eerste 2 bijeenkomsten worden gezien als proef en zijn gratis