VDB/LO en Liberaal LVC


Het VDB/LO is sinds 25 jaar actief in de politiek van de gemeente Boxmeer. Wij hebben de algemene belangen en de belangen van de dorpen waar wij van oudsher onze roots hebben liggen, Vierlingsbeek, Maashees, Overloon, Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem, altijd met veel inzet en enthousiasme behartigd. Helaas is het VDB/LO  te klein om in de nieuwe gemeente (Land van Cuijk) nog een krachtig geluid te laten horen. 


Wij hebben daarom onderzocht of wij met een grotere partij uit de 4 voormalige gemeenten kunnen samenwerken. We zochten vooral een partij met wortels in de samenleving. Dit was voor ons een voorwaarde omdat we de politiek een lokale kleur willen blijven geven.


Definitieve samenwerking en verkiezingen
Na een aantal gesprekken met diverse partijen hebben wij het besluit genomen met wie wij een nieuw politiek begin willen maken. De partij met de meeste inhoudelijke en politieke raakvlakken is Liberaal Land van Cuijk (Liberaal LVC). Een zeer belangrijk aspect in deze keuze is de bestuurscultuur. Een open daadkrachtig “couleur locale” het eigen karakter van de dorpen behouden en vernieuwen door inbreng van de bewoners.


Liberaal LVC heeft een brede vertegenwoordiging in de achterban uit alle dorpen van de nieuwe gemeente. Een belangrijke reden dat wij ons thuis voelen in deze nieuwe partij is dat zij net als wij met twee pootjes in de klei staan. Liberaal LVC is een sociaal-liberale club van mensen met zorg voor uw leefomgeving, uw belangen en uw vrijheid. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan.


Samenwerking in volle gang
De kennismaking tussen verschillende leden van de inmiddels opgeheven partij VDB/LO en de partij Liberaal Land van Cuijk was een feest van herkenning. Wij hebben ons aangesloten als lid van Liberaal Land van Cuijk en werken samen aan een goed begin van onze nieuwe gemeente. 
Liberaal Land van Cuijk is enthousiast, open en sociaal betrokken en heeft aandacht voor de ideeën en inbreng van inwoners en oog voor de leefbaarheid van de dorpen.

 

Het is mooi om een politieke partij te ontmoeten die zoveel gelijkenis heeft met het VDB/LO. 
Johan Hermanussen (Maashees, nr2) en Marc Oudenhoven (Vierlingsbeek, nr5)  van de voormalige partij VDB/LO staan op prima verkiesbare plaatsen op de lijst van Liberaal Land van Cuijk. 
Daarnaast staan Sander Oudenhoven (Groeningen, nr23), Toon Hendriks (Overloon, nr 43) en Hermien van de Brand (Holthees, nr 48) op de verkiezingslijst. Zij brengen hun jarenlange brede kennis, ervaring en enthousiasme in en dragen zorg voor de leefbaarheid van de dorpen.

 

Dat kan natuurlijk alleen als wij voldoende stemmen krijgen. Bij de partij Liberaal Land van Cuijk bepaalt de kiezer wie er in de gemeenteraad komt. Zo wordt er recht gedaan aan de democratie. Andere partijen gaan daar vaak anders mee om. Persoonlijke stemmen voor de kandidaten zijn bij deze verkiezingen superbelangrijk. 

 

Wil jij ook dat onze regio goed vertegenwoordigd wordt in de nieuwe gemeenteraad?
Op 24 november 2021 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en letterlijk iedere stem telt!