Kernendemocratie / Toekomst van Vierlingsbeek

 

Alle gemeentes van de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben een project lopen mbt bestaande status en toekomst van elk dorp. Dit noemen ze kernendemocratie.

 

Het project bestaat uit twee delen; de huidige situatie en de (gewenste) toekomstige situatie.

Er is door de dorpsraad een werkgroep in het leven geroepen, de gemeentes noemen dit het bouwteam. Bouwen aan je eigen dorp. Niet te verwarren met teams die zich bezig houden met bouwen/wonen in het dorp. Deze kernendemocratie bouwteams hebben, onder begeleiding, zich gebogen heeft over de “huidige” stand van zaken in hun eigen dorp (sessie 1).

 

Op dinsdag 28 september staat, middels een online vergadering, sessie 2 op het programma, aanvang 19.00. Wilt u meedenken, meepraten, over de toekomst van Vierlingsbeek, graag! Zeer welkom. Meld u aan, wij zorgen dat u op tijd de juiste link krijgt. Vindt u online vergaderen moeilijk, meld het ons even, komen wij u helpen.

Heel veel onderwerpen komen op tafel zoals bouwen, wonen, werkgelegenheid, school, ontspannen, ondernemen, ga zo maar door. 

Wij zien de groep graag uitgebreid in alle leeftijd categorieën dus 18 jaar (of zelfs jonger) tot 95. 

 

Ter informatie, zaterdag 9 oktober staat “het goeie leven” met hun goeie leven wagen op het plein voor de Plus (zie agenda). Zoals al aangegeven zullen afgevaardigden van (kernendemocratie) bouwteam hierbij ook aanwezig zijn. Uw visie / mening / opmerkingen betreffende de uitkomst van sessie 1 (bestaande situatie in het dorp) kunt u dan verwoorden.

 

Aanmelden: dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl met vermelding van wil graag deelnemen in sessie 2 bouwteam kernendemocratie.

 

Vriendelijke groet,

De groep Kernen C.V. / dorpsplan Vierlingsbeek