Handen af van het JOC!

En toen was het 1 april, normaal een dag van grappen, grollen en een kikker in je bil, maar voor de stichting Jeugd Ontspannings Clubs (JOC) ineens een dag van bittere ernst. Tijdens de raadsvergadering van 1 april jl. besloot de meerderheid van de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer dat het JOC verplicht deel uit moet gaan maken van een nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie (MFA) in de voormalige Laurentiuskerk in Vierlingsbeek. En dat terwijl diezelfde gemeenteraad in de randvoorwaarden voor het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA had gesteld dat het JOC een ‘status aparte’ heeft en niet mocht worden meegenomen in het onderzoek. Maar nu, als een donderslag bij heldere hemel, moeten Wammes Waggel, Toffe Totems, Catootjes en Gryphus ineens toch naar de kerk.

Die status aparte is niet voor niets door de gemeente aan het JOC gegeven. Na een onderzoek in 2015 om te komen tot één nieuw multifunctioneel centrum in Vierlingsbeek, bleek dat dit niet haalbaar was. Dit leidde onder andere tot de conclusie dat het voortbestaan van het JOC niet ter discussie staat. Op basis van die conclusie heeft de gemeenteraad van de Gemeente Boxmeer in 2018 ingestemd met de renovatie van de accommodatie van het JOC. Het JOC heeft een status aparte en daarom was het zinvol voor de Gemeente Boxmeer om 175.000 euro in het gebouw te investeren. Ook het JOC zelf heeft na deze stap van de gemeente ongeveer 50.000 euro aan investeringen in het gebouw gedaan. Het valt dan ook niet uit te leggen dat het JOC nu ineens wel gedwongen wordt om mee te gaan in een MFA.

Na de voorgestelde aanpassing van de status aparte door de raad van de Gemeente Boxmeer, heeft er op 19 april een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van het JOC en een afvaardiging van de Dorpsraad/Stuurgroep MFA. Ongeveer het eerste wat de voorzitter van de Dorpsraad vertelde was dat de Dorpsraad/Stuurgroep MFA niet blij was met het afnemen van de status aparte van het JOC door de gemeenteraad in het raadsbesluit van 1 april jl. De voorzitter van de dorpsraad kondigde aan dat de Dorpsraad/Stuurgroep MFA daartegen in bezwaar gaat bij de Gemeente Boxmeer. Dit statement werd meerdere keren herhaald tijdens de bijeenkomst en uiteraard was het bestuur van het JOC verheugd met deze mededeling en het beloofde bezwaar tegen het afnemen van deze status aparte. Het zal niemand verbazen dat het bestuur van het JOC zelf ook protest gaat aantekenen bij de Gemeente Boxmeer.

 

Want het JOC gaat niet naar een MFA, het JOC blijft apart(e)!

Bestuur Stichting Jeugd Ontspannings Clubs

 

www.facebook.com/HandenafvanhetJOC