Opknapbeurt Vierlingsbeekse Molenbeek van start

 


Waterschap Aa en Maas is gestart met werkzaamheden in en rond de Vierlingsbeekse Molenbeek. De beek krijgt een meer natuurlijk karakter en zal straks weer slingeren door het landschap. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind dit jaar.

 

Het traject waar gewerkt wordt, loopt vanaf de Limburgse grens bij Holthees tot aan de monding in de Maas en is ongeveer 5 kilometer lang. Op verschillende trajecten wordt een nieuwe, slingerende beek gegraven. Op andere trajecten wordt de huidige loop gedempt of  versmald. Het laaggelegen beekdal (gelegen binnen een oude Maasmeander) zal vaker overstromen en hiermee gaan bijdragen aan waterberging.

 

Bouwen met de natuur

Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen. Zo wordt de oeverbeschoeiing langs de beek op verschillende plaatsen verwijderd, zodat de beek op een natuurlijke manier haar weg kan zoeken. Op een andere plek is bij een hogere gelegen zandrug alleen een aanzet voor een meander gegraven. De oever mag hier verder afkalven zodat een meander zich vanzelf vormt.

 

De werkzaamheden

Het werk wordt uitgevoerd door Van Berkel Landschap en Infra BV uit Schijndel. Momenteel is de graafmachine aan het werk op de percelen langs de Sint Jozeflaan te Holthees. De beek wordt hier verlegd en er worden nieuwe meanders gegraven. Het laaggelegen beekdal gaat hier als overstromingsvlakte functioneren. Ook wordt invulling gegeven aan het idee van de omgeving om hier een schaatsbaantje te realiseren. Op plekken waar de oevers van de beek niet mogen afkalven, worden stapelstenen muren geplaatst. Bij de monding van de beek worden in samenwerking met Rijkswaterstaat stortstenen uit de oever van de Maas verwijderd. Aan de overzijde van de Maas is dat al gebeurd.

 

Vispassage bij de watermolen

In de toekomst is het voor vissen mogelijk de Vierlingsbeekse Molenbeek zonder obstakels op te zwemmen. Bij de watermolen hebben vissen al vrij baan door de vispassage die daar in 2013 werd aangelegd. Uit monitoring is inmiddels gebleken dat de vispassage erg goed functioneert. Er zijn maar liefst 18 vissoorten waargenomen en duizenden vissen hebben de passage al gepasseerd.

 

Meer informatie

Omwonenden en belanghebbenden zijn tijdig over de werkzaamheden geïnformeerd. Voor mensen met vragen vindt iedere dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur een inloopspreekuur plaats in de directiekeet aan de Sleijbergweg 3 te Holthees.