Raadgevend Referendum

 

Raadgevend Referendum in alle dorpen van de fusieparochie Sint Anthonis.


Waar hoort een erfgoed, wat o.a. 500 jaar tot de stamkerk van een dorp behoort, thuis ?


De afgebeelde Calvariegroep, Jezus, Maria en Johannes, stamt uit ± 1500 , de late middeleeuwen.


Het is één van de zeer weinige, belangrijke getuigen van de rijke cultuur uit die tijd. (De gouden eeuw van Gelderland).


Het is destijds door de Vierlingsbeekse inwoners en door giften van belangrijke, met Vierlingsbeek betrokken, edelen tot stand gekomen. Het heeft de Beeldenstorm en de protestantse overheersing gedurende bijna 2 eeuwen overleefd. (In Venray in exil bewaard).


De grote cultuurhistorische waarde van de groep in het NederRijnse en Maaslandse cultuurlandschap, werd in die tijd als een kostbaar geestelijk en ook financieel stuk gezien en behandeld.


Deze Calvariegroep vertegenwoordigt de tastbare aanwezigheid van de Christelijke geschiedenis in de Vierlingsbeekse gemeenschap.


Dergelijk erfgoedstukken worden geacht op een deugdelijke en verantwoorde wijze in het cultuurgebied dan wel de gemeenschap waar het toebehoort, te verblijven.


Ondanks protesten van de dorpsbewoners en ondanks het aangeven van alternatieven om de Calvariegroep in haar thuisbasis te behouden, is door toedoen van het ad interim parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk te Sint Anthonis, dan wel door pastoor van der Sluis, opdracht gegeven de Calvariegroep uit de stamkerk, de Laurentiuskerk van Vierlingsbeek, te verwijderen en onder te brengen in de kerk van Sint Anthonis.


De dorpsraad Vierlingsbeek is van mening dat hiermee een grens is overschreden. Het gaat hierbij om bijzonder cultureel historisch erfgoed wat toehoort aan Vierlingsbeek. Daarbij is de wijze waarop dit erfgoed is verwijderd verre van deskundig en onprofessioneel. Wat is er gebeurd? Een stel amateurs is op onbezonnen en absoluut onverantwoorde en respectloze wijze met deze lokale schatten zodanig omgesprongen, dat tijdens het verwijderen en het transporteren, beschadigingen hebben plaats gevonden.


Gezien het bovenstaande, roept het ernstig twijfel op, of de parochie wel de kennis, dan wel de wil, dan wel het geld wil besteden, welke zijn vereist aan kunstwerken als deze. Kennis van zaken, tijd, onderhoud en conditionele omstandigheden zijn in deze cruciaal.*


De beeldengroep kan uitstekend en verantwoord in Vierlingsbeek worden bewaard. Tevens kan het op respectvolle wijze toegankelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld in het koningskerkje als ook andere plekken.**

 

Het verzoek is dan ook om de vragen van dit raadgevend referendum te beantwoorden via:

http://nl.surveymonkey.com/r/Y9NX2Y5