Bladkorven

 

Aan alle inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen

 

Om haar burgers het gemakkelijker te maken hun eigen buurt of wijk "schoon" te houden start onze gemeente dit najaar met het uitdelen van bladkorven. De dorpsraad staat natuurlijk achter dit initiatief, want een schoon dorp willen we immers allemaal!


Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
De korven zijn enkel bedoeld voor bladafval van gemeentelijke bomen en de gemeente beslist of plaatsing gerechtvaardigd is.
Ze moeten zèlf geplaatst worden en mogen geen hinder voor voetgangers of verkeer geven.
De korven mogen alleen in de maanden oktober, november en december staan en worden eenmalig verstrekt.
Bovendien moeten ze door de bewoners gedurende de rest van het jaar opgeslagen worden.


Ze worden na telefonische melding binnen drie dagen leeg gemaakt.

 

Het is de bedoeling dat u of uw wijk of buurt zèlf de aanvraag regelt.


We hopen dat er flink gebruik van gemaakt wordt. Voor het Koningspark vragen wij er in ieder geval al twee aan.

 

Namens de dorpsraad,
Rein Verhoeven.